Přijímací řízení 2024/2025

RVP: Multimediální tvorba 82‐41‐M/17
ŠVP: počítačová grafika