Studijní obory SŠ

Otevíráme v denním studiu dle školních vzdělávacích plánů (ŠVP) pro absolventy základních škol obory

Počítačová grafika

studium zaměřeno na www, animaci, video, 3D modelování, fotografii, design

Programování

programování aplikací pro Windows, www i průmyslových aplikací

Počítačové sítě

projektování a realizace LAN, WAN i bezdrátových sítí

Energetika

projektování a realizace energetických zdrojů a spotřebičů pro malé a střední instalace

(detailní popis SŠ najdete níže)


Studijní obory VOŠ

Otevíráme v denním studiu a od září 2018 připravujeme také dálkové studium

Počítačová UMĚNÍ & DESIGN

S výukou počítačové grafiky máme přes 20 let zkušeností, Kyberna jako SŠ existuje již přesně čtvrt století. Pátým rokem funguje na naší škole obor Computer Arts & Design (Počítačová umění & design) a všichni seriózní studenti, kteří jím prošli, buď pracují v oboru, nebo studují dál, nebo nejprve pracovali v oboru, a pak šli dělat kariéru dál.

Našim cílem není dělat z odborníků umělce, i když bychom si to také troufli. To přenecháme tradičním vysokoškolským fakultám umění. Zaměřujeme se na začátečníky a děláme z nich odborníky pro výdělečnou praxi často už po 1 roce studia. Studium je proto intenzivní a úzce propojené s praxí.
První ročník připomíná multimediální kurz počítačové grafiky. Druhý ročník je obohacený o marketingovou přípravu samostatně si vydělávajícího podnikatele. V této fázi je možné se zaměřit buď na libovolnou oblast virtuální grafiky (design), na skvělou animovanou tvorbu nebo na audiovizi, kameru a film (V předmětu Ateliér tvoříte buď design, animaci nebo film a nasloucháte přitom dějinám Vámi vybraného odvětví) . Už ve druhém a v třetím ročníku je doporučena i externí výdělečná praxe v oboru. Třetí ročník slouží k uzavření studia absolventskou prací. Pro zájemce o získání vyššího titulu (než je DiS.) se věnujeme i přípravě vědeckého psaní dominujícího na tradičních vysokých školách, kde pak studenti mohou pokračovat na magisterský a doktorský titul.

Naše přijímací zkoušky orientačně měří Vaše základní umělecké předpoklady a intenzitu zájmu. Přineste si proto portfolio v digitální podobě (například prezentaci v Power Pointu), nebo složku s obrázky, kterou předvedete před ostatními účastníky přijímacího řízení. Na místě dostanete jednoduchý výtvarný úkol, ke kterému ještě tentýž den dostanete odbornou reflexi a informaci o Vašem přijetí, abyste neodcházeli v napětí. První termín zkoušek bude na počátku května a máte-li o studium zájem, pište na email: trnka@kyberna.cz, kde obdržíte detailní informace.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

Obecný popis střední školy

Podmínky přijetí

• dobrý prospěch na základní škole
• velký zájem o počítače nebo počítačovou grafiku

 

Přijímací řízení
Přijímací řízení pro obor Počítačová grafika proběhne v lednu 2016, uchazeč bude skládat talentovou zkoušku. Přijímací řízení na technické obory proběhne na základě výsledků ze ZŠ. Podrobnosti o přijímacím řízení na všechny obory budou upřesněny na www školy.

 

Cíl vzdělávání
Škola má za cíl v ŠVP Programování a Počítačové sítě vychovávat technicky zaměřené odborníky. Preferuje se zde logické myšlení, schopnosti samostatně analyzovat technické problémy a hledat jejich konkrétní řešení. V ŠVP Počítačová grafika je preferováno výtvarné cítění, prostorová představivost a grafický projev prostřednictvím počítače.

 

Čím se lišíme od běžných škol
Naše vybavení je ve srovnání s běžnou střední školou vysoce nadstandardní. Většina žáků pracuje s notebooky, pro jejichž používání jsou postupně upravovány všechny učebny. V devíti počítačových učebnách jsou školní PC s několikajádrovými CPU a dostatečnou pamětí pro grafické aplikace. V některých učebnách jsou interaktivní tabule, jinde jsou monitory s úhlopříčkou 30“ (pro počítačový střih), jedna učebna má 16 LCD tabletů (unikát i v evropském měřítku). V učebnách jsou pouze bílé tabule, je zde možnost multimediální projekce (i v rozlišení full HD). Řada učeben je odborně zaměřena a podle toho též vybavena (ateliéry, laboratoře, fotokomora, jazykové učebny). Počítačová síť ve škole i Domově mládeže SŠAK na bázi CISCO komponent je napojena na akademickou metropolitní síť. Samozřejmostí je i síť WiFi. Žáci ve výuce využívají celou flotilu digitálních fotoaparátů a videokamer (i kamery typu full HD). Velké plus naší školy je možnost žáků zaměřit studium podle svého zájmu prostřednictvím více než 20 volitelných a nepovinných předmětů. Škola zajišťuje v rámci školného legální licence na většinu používaného softwaru přímo pro počítače nebo notebooky žáků. Další software můžou žáci legálně používat v rámci školní sítě. Velká péče je věnována talentovaným žákům, což se odráží v jejich úspěšné účasti v soutěžích v ČR, ale i v Evropě a USA . V rámci studia mohou studenti získat řadu certifikátů počínaje ECDL. Další kvalifikaci získávají studiem v rámci programů Cisco Academy, Autodesk Academia nebo Microsoft IT Academy.

Uplatnění absolventů
Studenti školy se stanou odborníky ve světě informačních technologií. Při studiu na VŠ mají výhodu ve zkušenostech s používáním počítačů. Absolventi ŠVP Programování a Počítačové sítě se velmi dobře uplatní jako správci informačních systémů, programátoři, systémoví „inženýři“, servisní technici i jako návrháři či tvůrci počítačových sítí. Ve své specializaci mohou v praxi uplatnit bohaté odborné znalosti. Absolventi ŠVP Počítačová grafika jsou zaměřeni uměleckým směrem, mají znalosti z oblasti výtvarného umění. Uplatní se všude tam, kde se používá aplikací výpočetní techniky, např. při navrhování průmyslového designu, tvorbě grafických či textových tištěných dokumentů (včetně www stránek). Mají teoretické i praktické zkušenosti v oblasti digitální fotografie i filmu či počítačových animací.

 

Umístění školy a možnosti ubytování a stravování
Škola využívá prostory v areálu středních škol a učilišť v Hradci Králové v Hradecké ulici 1151. Pro studenty je zajištěno ubytování na Domově mládeže SŠAK , který je umístěn přímo v budově školy, a v Domově mládeže Hradce Králové (www.dmhk.cz). Stravování nabízí školní jídelna (www.strava.cz), která se nachází 150m od školy, občerstvení poskytuje bufet ve školním areálu.

 

Školné
V zhledem k tomu, že se jedná o školu vybavenou nejmodernější technikou, musí určitou část nákladů na provoz školy hradit přímo student. Relativně vysoké školné pokrývá převážnou většinu nákladů na studium, oproti ostatním školám naši žáci zdarma obdrží učebnice, sešity, kalkulačku, mají možnost bezplatného černobílého i barevného kopírování v určitém objemu, zajišťujeme velmi kvalitní připojení na Internet pro všechny PC i notebooky ve škole i na DM. Cena základního software, se kterým žák během studia pracuje, vyčíslená v cenách koncového zákazníka dosahuje několik miliónů korun. Na akcích pořádaných školou hradíme vstupy do muzeí, galerií, na výstavy, veletrhy a další akce včetně přepravy v rámci ČR. Přispíváme i na některé zahraniční akce. Školné se platí ve dvou splátkách za rok, jeho výše se pohybuje v rozmezí 4.560,- až 47.660,- Kč ročně.

 

Stipendia
A by škola podchytila nadané studenty, je těmto poskytováno stipendium ve výši od 10% do 90% školného. Přiznání stipendia i jeho výše závisí na prospěchu i chování studenta a na úspěších v různých odborných soutěžích. Stipendium se poskytuje od 2. ročníku studia podle výsledků v předchozím ročníku. V minulých letech obdrželo stipendium přibližně 20% studentů školy.