Události

Požadavky na HW (notebooky) pro školní rok 2020 - 2021

zde naleznete detailní informace o požadavcích na HW

Přijímací řízení - 8. června

V učebnách školy proběhne 8. června 2020 přijímací řízení, pozváni byli pouze uchazeči, kteří naši školu uvedli na přihlášce na 1. místě. Výsledky těch, kteří SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky majív přihlášce na 2. místě, dostaneme od CERMATu na základě přijímací zkoušky na jiné škole.Rozhodnutí o přijetí dostanou všichni přihlášení žáci, nerozhoduje pořadí školy na přihlášce, pořadník bude zveřejněn na webu školy.

Organizace přijímací zkoušky:

Po příchodu ve vestibulu školy odevzdáte pověřenému zaměstnanci prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v posledních dvou týdnech, které by mělo mít podpis nejdříve předchozí den před zkouškou. Zároveň bude příchozímu uchazeči změřena bezdotykovým teploměrem teplota a poté již bude bez rodičů odveden do zkušební místnosti. Zvolte prosím čas příchodu tak, aby to bylo v rozmezí 8:00 – 8:15, aby zbytečně uchazeči nečekali na chodbách nebo v učebně.

V 8:30 bude zahájena zkouška z matematiky – didaktický test, poté následuje zkouška z českého jazyka a literatury – didaktický test.

Přečíst si více

Články

Prázdninové workshopy na Kyberně

Od 6.7. do 12.7. se jako již tradičně na Kyberně konaly Prázdninové workshopy.

Přečíst si více

Závěrečná zpráva z 3D manufaktury

Přinášíme shrnutí našeho snažení v oblasti tisku ochranných štítů pro potřebné. 

Přečíst si více

Tiskne celé Česko

První dodávka ochraných štítů pro zdravotníky do Fakultní nemocnice Hradec Králové byla právě doručena. Také jsme zavedli 24 hodinový výrobní provoz.

Přečíst si více

VÝUKA POKRAČUJE ONLINE!

Vzhledem k rozhodnutí Vlády ČR o zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách rozhodl ředitel školy o zavedení online výuky po internetu. Výuka bude probíhat od 9:00 do 14:00. První online setkání proběhne zítra 11.3. v 10:00 s třídními učiteli. Bližší informace dostane na školní email.

Přečíst si více

Erasmus+ 2020 - Projekt mobility osob

Tradice pokračuje a naše škola jako každý rok pořádala výměnnou stáž pro žáky ze Slovenska v rámci programu Erasmus+.

Přečíst si více

ECDL

Naše škola studentům v průběhu prvního a začátku druhého ročníku zprostředkovává certifikaci ECDL.

Nově jsme přidaly možnost nahradit část praktické maturitní zkoušky složením ECDL Advanced. Tyto ECDL moduly si mohou studeti splnit u nás. Stali jsme se v tomto roce jedním z cca 25 středisek, které má akreditaci na testování ECDL Advanced.

Přečíst si více

Opět rekordní Networking Academy Games 2019 na Kyberně

Letos se opět konala soutěž Networking Academy Games na Kyberně!
Tento 14. ročník byl opět rekordní v počtu 15 akademií, které se letos zúčastnili.

Přečíst si více

Zobrazit všechny články