Události

Pozvánka na online schůzku s rodiči ve středu 29.4. od 15:00

Pozvánku naleznete zde.

Stanovisko ředitele školy k příjímacím zkouškám

V souvislosti se situací ve vzdělání na základních školách v České republice a aktuálním stavem vývoje koronavirové epidemie ředitel Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky sděluje, že vzhledem ke kapacitním možnostem Kyberny je připraven přijmout všechny přihlášené uchazeče, kteří mají zájem o studium oboru Informační technologie. Ředitel školy bude postupovat v souladu se zákonnou úpravou, bude-li realizována společná přijímací zkouška, musí se ji žák zúčastnit, aby mohl být přijat ke studiu v 1. kole přijímacího řízení.

Na začátku 1. ročníku budou upraveny vzdělávací plány tak, aby došlo ke sjednocení úrovně znalostí žáků ze ZŠ. Žáci, jejichž vzdělávání v 9. ročníku nebylo v dostatečné kvalitě, budou mít šanci zvýšenou aktivitou dosáhnout požadované úrovně pro studium na naší škole. V současné době u nás ve škole probíhá vzdělávání online formou, takže plníme naprostou většinu vzdělávacích cílů a je zachována vysoká úroveň odbornosti našich žáků. Připravíme pro vás ukázkovou hodinu online výuky. Datum a link zveřejníme zde.

Přečíst si více

Články

Závěrečná zpráva z 3D manufaktury

Přinášíme shrnutí našeho snažení v oblasti tisku ochranných štítů pro potřebné. 

Přečíst si více

Tiskne celé Česko

První dodávka ochraných štítů pro zdravotníky do Fakultní nemocnice Hradec Králové byla právě doručena. Také jsme zavedli 24 hodinový výrobní provoz.

Přečíst si více

VÝUKA POKRAČUJE ONLINE!

Vzhledem k rozhodnutí Vlády ČR o zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách rozhodl ředitel školy o zavedení online výuky po internetu. Výuka bude probíhat od 9:00 do 14:00. První online setkání proběhne zítra 11.3. v 10:00 s třídními učiteli. Bližší informace dostane na školní email.

Přečíst si více

Erasmus+ 2020 - Projekt mobility osob

Tradice pokračuje a naše škola jako každý rok pořádala výměnnou stáž pro žáky ze Slovenska v rámci programu Erasmus+.

Přečíst si více

ECDL

Naše škola studentům v průběhu prvního a začátku druhého ročníku zprostředkovává certifikaci ECDL.

Nově jsme přidaly možnost nahradit část praktické maturitní zkoušky složením ECDL Advanced. Tyto ECDL moduly si mohou studeti splnit u nás. Stali jsme se v tomto roce jedním z cca 25 středisek, které má akreditaci na testování ECDL Advanced.

Přečíst si více

Opět rekordní Networking Academy Games 2019 na Kyberně

Letos se opět konala soutěž Networking Academy Games na Kyberně!
Tento 14. ročník byl opět rekordní v počtu 15 akademií, které se letos zúčastnili.

Přečíst si více

Jakub Nosek - skromný vítěz České hry roku

Jakub Nosek je prvotřídní třidéčkař, který se už ve 3. ročníku Kyberny spoluvytvořil (s Janem Zeleným) a uveřejnil počítačovou hru Mashinky. Tahle hra je dnes vítězkou soutěže Česká hra roku 2018, což je fascinující úspěch. Jakub byl zkrátka profesionál už během studia Kyberny. A to je přesně i cíl, který si jako pedagog kladu. Podpořit mladé lidi, aby byli v něčem takto hodnotném opravdu dobří.  

Přečíst si více

Zobrazit všechny články