DVPP

Rozvoj pedagogických pracovníků na Kyberně
Projekt financovaný Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem ČR, zaměřený na zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.
Identifikace operačního programu a výzvy
Číslo operačního programu:
02
Název operačního programu:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy:
02_16_035
Název výzvy:
Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Projekt
Název projektu:
Rozvoj pedagogických pracovníků na Kyberně
Předpokládané datum zahájení projektu:
29.9. 2017
Předpokládané datum ukončení projektu:
28.9. 2019
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:
24
Rozpočet projektu celkem:
767 455,00 Kč

Stručný obsah projektu
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.
Cíle realizace klíčové aktivity
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Klíčové aktivity
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Matematická gramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Polytechnické vzdělávání
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Inkluze
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Kariérové vzdělávání
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Osobnostně sociální rozvoj
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Čtenářská gramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Cizí jazyky
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin – Cizí jazyky
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin –Projektová výuka
 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

Cílová skupina
Pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků.