organizace školního roku 2021/22

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

důležitá data

1. února zahájení výuky v letním období VOŠ
2. - 3. února online výuka
4. února pololetní prázdniny
7. - 11. února jarní prázdniny
15. února odevzdání přihlášek a prací AMAVET
18. února DOD 14 - 17
28. února odevzdání přihlášek a prací SOČ
18. března Matematický klokan
24. března klauzury třídy G4
31. března odevzdání přihlášek do soutěže v programování
11. - 13. dubna online výuka
12. dubna přijímací zkoušky na technické obory - 1. řádný termín
13. dubna přijímací zkoušky na technické obory - 2. řádný termín
14. dubna velikonoční prázdniny
15. dubna Velký pátek - svátek
18. dubna Velikonoční pondělí - svátek
19. dubna pedagogická rada za 3. čtvrtletí
20. dubna písemná maturitní práce z CJL
21. dubna písemná maturitní práce z AGJ
22. dubna schůzky s rodiči
25. dubna závěrečná pedagogická rada pro třídy G4 a T4
29. dubna ukončení teoretické výuky a vysvědčení pro G4 a T4
2. - 6. května online výuka (probíhají státní maturitní zkoušky)
10. května přijímací zk. na technické obory - 1. náhradní termín
11. května přijímací zk. na technické obory - 2. náhradní termín
27. května DOD pro VOŠ
27. května ukončení výuky v letním období pro VOŠ
30. května - 30. června zkouškové období VOŠ
červen absolutoria VOŠ
3. června přijímací řízení na VOŠ - všechny obory
10. června odevzdání závěrečných zpráv z projektů
13. června uzavření absence pro 30% zkoušky
14. června zveřejnění termínů 30% zkoušek
15. - 17. června 30% zkoušky
17. června DOD pro VOŠ
20. června projektový den - kinosál
20. června pedagogická rada za 2. pololetí
21. června sportovní den
22. - 23. června sportovně-turistická, kulturní akce
24. června vysvědčení
24. června přijímací řízení na VOŠ - všechny obory
27. června nejzazší termín podání přihlášky k MZ - podzim 2022
27. - 30. června ředitelské volno
červenec - srpen přijímací řízení na VOŠ - všechny obory
1.7. - 31.8. hlavní prázdniny :-)
11. - 17. července prázdninový workshop - dílny
22. - 28. srpna prázdninový workshop - dílny
25. srpna zahajovací pedagogická rada!!!
1. září zahájení školního roku 2022 - 2023 na SŠ i VOŠ