I-KAP KHK I

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky je partnerem projektu:

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (I-KAP KHK I)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508
Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020
Celkové náklady projektu: 94 188 207,20 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)

Cíle projektu:

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I je implementačním nástrojem, jehož cílem je napomoci zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj. I-KAP I je zaměřen na realizaci zastřešujících aktivit, které podpoří intervence naplánované v dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v KHK I.

 

Partneři projektu:

Do projektu je zapojeno celkem 19 partnerů. Příjemcem je Královéhradecký kraj, partnery projektu jsou Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje a celkem 16 středních škol. Jednou z partnerských škol je i Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. v Hradci Králové.

 

Škola se podílí na klíčových aktivitách projektu:

Podpora polytechnického a odborného vzdělávání

Podpora čtenářské gramotnosti

Prázdninové workshopy