NĚKOLIK DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT NA KYBERNĚ

Doporučujeme navštívit den otevřených dveří nebo si dohodnout osobní návštěvu školy.
Naše úspěchy a povaha školy se nedá shrnout do pár vět, je lepší vše vidět.
Jsme jedna z mála škol v republice, která má opravdu rodinný charakter.


Firmy, ve kterých můžete nalézt naše studenty

Google, IBM, Dell, Prima a monoho dalších. Někteří naši absolventi učí na prestižních vysokých školách v České republice.

Způsob výuky

Klasická výuka na naší škole je obohacena o práci na zajímavých projektech pro školy i firmy.
Škola se snaží přistupovat ke každému žákovi individuálně. Například výuka anglického jazyka je rozdělena do skupin po 8-10 žácích podle úrovně jejich znalostí.

Programování

Výuka programování na naší škole probíhá na mnohem vyšší úrovni než na bakalářském studiu většiny vysokých škol v ČR a možná i v Evropě, což dokládají výsledky našich studentů na řadě soutěží. Naši absolventi jsou exkluzivně připraveni a žádani u firem nejen v České republice.

Počítačové sítě

Počítačové sítě učíme prostřednictvím Cisco Academy. U nás na škole probíhá i mnoho školení ostatních lektorů i firem v této oblasti. Absolventi mají široké uplatnění ve firmách.

Počítačová grafika

Studenty grafiky se snažíme v rámci studia individuálně připravovat na nejrůznější vysoké školy ale také pro praxi. Mnozí z nich nám dělají dobré jméno i ve světě, ať už jde o vystupování v televizních pořadech zaměřených na design nebo tvorbou grafiky, natáčení filmů, reklam. Někteří z nich spojili své síly už na škole a založili výdělečné firmy.

Výsledky naší školy


Budou doplněny.