Povinně zveřejňované údaje o škole 

Oficiální název
Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. 

Právní forma
Společnost s ručením omezeným 

Sídlo
Hradecká 1151/9, Hradec Králové, 500 03, Czech Republic 

Kontaktní spojení
tel.: +420 495 518 777
fax: není
e-mail: info@ssakhk.cz
DS: s8d45mk

Identifikační číslo a DIČ

IČ: 25261991
DIČ:  CZ25261991 - neplátce DPH
REDIZO: 600011631
IZO SŠ: 011021420
IZO VOŠ: 181048507
IZO DM: 150067615 

Organizační struktura
Statutární zástupci:
Ing. Jan Lang:  jednatel, ředitel školy
Martina Langová: jednatel, zástupce ředitele školy + DM
Zástupci ředitele:
Mgr. Richard Rejthar - metodika, soutěže, výstavy
Mgr. Miroslav Tichý - organizace ped. procesu SŠ a VOŠ 

Výroční zprávy  
v sekci veřejné dokumenty

Zprávy o hospodaření
jsou součástí Výročních zpráv

Způsob a místo pro podání žádosti o poskytnutí informace
Způsob poskytování se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Místa podání žádosti:
- v sídle firmy - podatelně
PDS: s8d45mk
Podatelna - dveře č. 315
Provozní doba podatelny: pracovní den: 9:00 - 16:00
Provozní doba v době prázdnin: ÚT a ČT : 10:00 - 14:00
 - elektronická podatelna není zřízena

Prohlášení o přístupnosti 
obsahuje prohlášení o přístupnosti této webové prezentace, popis používaných nestandardních formátů a kontakt na technického správce webu.

Ochrana osobních údajů
V případě poskytnutí osobních údajů dáváte souhlas s jejich zpracováním. Vaše osobní data budou použita výhradně za účelem archivace, zpracování statistických dat a další činnosti společnosti v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

DPO (Data Protection Officer)
Jméno: Ing. Matěj Lang
Kontakt: Lang.Matej@ssakhk.cz