VOŠ OBOR ENERGETIKA ZAHÁJÍ
Výuku 27.10.

Zájemci se stále ještě mohou hlásit ke studiu kombinované
formy studia pro tento školní rok.

Studium bude probíhat o víkendech 1 x měsíčně + samostudium.

Studium zahrnuje všeobecné předměty: Anglický jazyk, Matematika, Fyzika, Informatika.
Odborné předměty: Elektrotechnika, Elektronika, Číslicová technika, Automatizace, Zdroje a
úložiště energie, Legislativa a další.

Závěrečná zkouška - absolutorium: Obhajoba absolventské práce (česky i anglicky), Odborné
předměty,

Absolventi získají titul DiS., elektrotechnickou kvalifikaci a můžou složit zkoušky profesní
kvalifikace pro příslušnou odbornost.  Mají možnost získat odbornost energetický specialista.
Studium je naplánováno na 3 roky.

Cena studia za pololetí je 18 900,- Kč.
Ve škole lze zajistit ubytování na víkendy.

Kontakty
Email: info@kyberna.cz
Telefon: 495518491

ostatní kontakty

Vítáme všechny zájemce.