ŠABLONY II NA KYBERNĚ


Projekt financovaný Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem ČR, zaměřený na zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.
 

Identifikace operačního programu a výzvy

Číslo operačního programu:
02

Název operačního programu:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:
02_18_065

Název výzvy:
Výzvy č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II (výzva pro méně rozvinuté regiony) v prioritní ose 3 OP

Projekt

Název projektu:
Šablony II na Kyberně

Číslo projektu:
    CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016878

Datum zahájení fyzické realizace projektu:
12.02. 2020

Předpokládané datum ukončení projektu:
11.02. 2022

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:
24

Rozpočet projektu celkem:
1 308 830,00 Kč
 

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT, tandemová výuka, vzájemnou spolupráci učitelů, stáže pedagogů u zaměstnavatelů, spolupráci se zaměstnavateli, kluby žáků SŠ.

 

Cíle realizace klíčové aktivity

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Klíčové aktivity

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - varianta e) inkluze
 • Tandemová výuka v SŠ
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
 • Klub pro žáky SŠ
 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - varianta e) inkluze
 • Vzájemná spolupráce pedagogů VOŠ
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro VOŠ)
 • Práce školního asistenta v DM
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků DM – DVPP v rozsahu 8 hodin
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků DM – DVPP v rozsahu 8 hodin - varianta e) inkluze

 

 

Cílová skupina

 • Pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků.
 • Pedagogičtí pracovníci vyšších odborných škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků.
 • Pedagogičtí pracovníci výchovných a ubytovacích zařízení – domovů mládeže a internátů.
 • Žáci a studenti v domovech mládeže
 • Žáci středních škol.