Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022

Všeobecné informace a otevírané obory na SŠ

RVP Informační technologie 18-20-M/01
ŠVP Programování
ŠVP Počítačové sítě
ŠVP Energetika

MŠMT dne 8.5. zaslalo školám  rozhodnutí, že uchazeč, který nekonal  v 1. nebo ve 2. termínu jednotnou přijímací 
zkoušku, může tuto zkoušku konat v náhradním termínu bez omluvy a udání důvodu nepřítomnosti v řádném termínu.
Uchazeč ve školním roce 2020/2021 můž vzít zpět zápisový lístek, pokud je přijat ke studiu po náhradním termínu přijímací zkoušky. (Přesné znění je v dokumentu MŠMT.)
Text opatření MŠMT je ZDE

Uchazeč, který má zájem se zúčastnit zadá tuto informaci pomocí tohoto formuláře 

Podrobnosti o průběhu přímacího řízení hledejte
zde.

 

Ředitel vypisuje přijímací řízení na přijetí 64 žáků.

ŠVP si vybírá žák se souhlasem zákonného zástupce v závěru prvního ročníku.
(Chce- li žák podat přihlášku na oba termíny přijímacího řízení na naší škole, uvede rozdílná ŠVP na každý termín.)

Přijímací zkouška je povinná. Proběhne v 1. a 2. řádném  posunutém termínu 3. a  4. května 2021, je zadávána centrálně. Pořadí 1. a 2. řádného termínu určuje pořadí školy na přihlášce.

Rozhodnutí ředitele školy č. II ze dne 18.3.2021. - zrušeno 19.3.2021

Rozhodnutí ředitele č.III ze dne 19.3.2021. - zkouška je povinná. v odůvodněných případech bude uchazeč ze zkoušky omluven.

Pozvánka ke zkoušce bude zaslána uchazeči na e-mail uvedený v přihlášce ke studiu.

Kritéria přijetí jsou ZDE

Přihlášky zasílejte do 1.3.2021 na adresu školy.

Přihláška ke studiu 

  

RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17

ŠVP Počítačová grafika

 

Ředitel vypisuje  přijímací řízení na přijetí 30 žáků.

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 30. listopadu 2020.

Kritéria přijetí jsou ZDE

Přijímací zkouška se koná 4.1.2021 nebo 5.1.2021. Termín si volí uchazeč na přihlášce ke studiu.

Přihláška ke studiu

Všeobecné informace a otevírané obory na VOŠ

Umělecké obory

Počítačová umění a design

Přihláška ke studiu

Technické obory

Programování

Energetika

Přihlášky posílejte do konce srpna 2021.

Přihláška ke studiu