Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022

Všeobecné informace a otevírané obory na SŠ

RVP Informační technologie 18-20-M/01
ŠVP Programování
ŠVP Počítačové sítě
ŠVP Energetika
 

Ředitel vypisuje přijímací řízení na přijetí 62 žáků.

ŠVP si vybírá žák se souhlasem zákonného zástupce v závěru prvního ročníku.
(Chce- li žák podat přihlášku na oba termíny přijímacího řízení na naší škole, uvede rozdílná ŠVP na každý termín.)

Přijímací zkouška je povinná. Proběhne v 1. a 2. řádném termínu 12. a 13. dubna 2021, je zadávána centrálně. Pořadí 1. a 2. řádného termínu určuje pořadí školy na přihlášce.

Pozvánka ke zkoušce bude zaslána uchazeči na e-mail uvedený v přihlášce ke studiu.

Kritéria přijetí jsou ZDE

Přihlášky zasílejte do 1.3.2021 na adresu školy.

Přihláška ke studiu 

  

RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17

ŠVP Počítačová grafika

 

Ředitel vypisuje  přijímací řízení na přijetí 30 žáků.

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 30. listopadu 2020.

Kritéria přijetí jsou ZDE

Přijímací zkouška se koná 4.1.2021 nebo 5.1.2021. Termín si volí uchazeč na přihlášce ke studiu.

Přihláška ke studiu

Všeobecné informace a otevírané obory na VOŠ

Umělecké obory

Počítačová umění a design

Přihláška ke studiu

Technické obory

Programování

Energetika

Přihlášky posílejte do konce srpna 2021.

Přihláška ke studiu