Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021

Všeobecné informace a otevírané obory na SŠ

RVP Informační technologie 18-20-M/01
ŠVP Programování
ŠVP Počítačové sítě
ŠVP Energetika
 

Ředitel vypisuje přijímací řízení na přijetí 60 žáků.

ŠVP si vybírá žák se souhlasem zákonného zástupce v závěru prvního ročníku.
(Chce- li žák podat přihlášku na oba termíny přijímacího říyení na naší škole, uvede rozdílná ŠVP na každý termín.)

Přijímací zkouška je povinná. Proběhne v 1. a 2. řádném termínu 14. a 15. dubna 2020, je zadávána centrálně. Pořadí 1. a 2. řádného termínu určuje pořadí školy na přihlášce.

Pozvánka ke zkoušce bude zaslána uchazeči na e-mail uvedený v přihlášce ke studiu.

Kritéria přijetí jsou ZDE

Přihlášky zasílejte do 2.3.2020 na adresu školy.

Přihláška ke studiu 

  

RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17

ŠVP Počítačová grafika

 

Ředitel vypisuje  přijímací řízení na přijetí 60 žáků.

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 30. listopadu 2019.

Kritéria přijetí jsou ZDE

Přijímací zkouška se koná 2.1.2020 nebo 3.1.2020. Termín si volí uchazeč na přihlášce ke studiu.

Ředitel školy vypisuje další termín přijímacího řízení na doplnění volných míst v oboru na pátek 28. února 2020.
Přihlášky zasílejte na adresu školy.

Přihláška ke studiu

Všeobecné informace a otevírané obory na VOŠ

Umělecké obory

Počítačová umění a design

Přihláška ke studiu

Technické obory

Programování

Energetika

Přihlášky posílejte do září 2020.

Přihláška ke studiu