Pozvánka na přijímací zkoušky

Na základě Vaší přihlášky ke studiu Vás tímto zveme k přijímacím zkouškám na Střední školu
a vyšší odbornou školu aplikované kybernetiky s.r.o., obor Multimediální tvorba, ke kterým se
dostavte v termínu zvoleném na přihlášce ke studiu.

Tyto termíny jsou:
středa 2. ledna 2019 od 10 hodin
čtvrtek 3. ledna 2019 od 10 hodin.

Prosíme Vás, abyste nám termín potvrdili na odpovědním lístku. Současně prosím označte, zda
uchazeč bude konat talentovou zkoušku ručně nebo na počítači. Vyplněný odpovědní lístek odešlete
na adresu školy.
První částí bude talentová zkouška od 10:00 do 12:00 hod., kterou lze absolvovat:

a) na počítači - uchazeč si přinese vlastní počítač s vhodným programovým vybavením, klávesnici, myš.
Monitor a tiskárnu zapůjčíme. V tomto případě je vhodné se dostavit o 20 minut dříve
kvůli instalaci počítače.

b) ručně - uchazeč si donese vlastní pomůcky (tužka – měkká, 2 – 8B, ořezávátko, případně fixy, uhel,
akvarel atd.), papíry poskytne naše škola. Bude se kreslit na kladívkové čtvrtky dle
předlohy. Lze ale použít i náročnější nástroje – například temperové barvy, paletu a
štětce, akvarelové barvy, nůžky, pero tuž, uhel nebo jiné běžné výtvarné kreslící a
malířské potřeby.
Dále uchazeč předloží maximálně deset vlastních prací.
Druhá část přijímací zkoušky je ústní pohovor, při kterém budou posuzovány vhodné
vědomosti, schopnosti a zájmy uchazeče. Pohovory budou začínat ve 13:00 hodin. U pohovoru může
uchazeč dále předložit výsledky ze soutěží, kterých se zúčastnil.
V hodnocení přijímacích zkoušek se projeví výsledek talentové zkoušky a pohovoru, prospěch
na základní škole a úroveň donesených prací.

Pro úspěšnou přípravu zkoušek prosíme o vyplnění a zaslání přiloženého odpovědního
lístku.

Odpovědní lístek:


K přijímací zkoušce na SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, obor Multimediální tvorba se dostavím v termínu:
 
2. ledna 2019 3. ledna 2019

Zkoušku budu dělat
 
ručně na počítači

Zakroužkujte prosím Vaši volbu.

Podpis: ................................

Přejeme mnoho úspěchů.
 
Ing. Jan Lang
ředitel školy