Jdem do toho s Kybernou

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen především na pedagogy středních odborných škol s technickým zaměřením. Cílem projektu je inovativní implementace výukových metod, digitálních technologií do výuky a rozvoj digitálních kompetencí pedagogů, a to formou šíření příkladů dobré praxe škol a společného vzdělávání. Dále zlepšuje podmínky růstu uplatnitelnosti absolventů škol na trhu práce.

Projekt zastřešují tito garanti:

 • Garant inovace a implementace digitálních technologií do výuky (zkráceně také: Garant inovace a implementace);

 • Garant tematické oblasti Programování PLC;

 • Garant tematické oblasti Robotika a mechatronika;

 • Garant tematické oblasti Řízení procesů;

 • Garant tematické oblasti Navrhování a výroba mechanických součástí.

Cílem projektu je podpořit školy zájemců v implementaci PLC technologií do výuky formou sdílení příkladů dobré praxe vzorové školy. Máme pro školy zájemců připraveny inovativní výukové modely pro čtyři tematické okruhy spojené s implementaci PLC digitálních technologií. Cílem je formou společného vzdělávání ve vzorové škole posílit kompetence zapojených pedagogů ze škol zájemců tak, aby byli schopni implementovat nové výukové metody a technologie ve svých školách.

Projektu se účastní 4 školy z Královéhradeckého kraje, 2 školy z Pardubického kraje a po jedné škole ze Zlínského, Jihomoravského a Středočeského kraje.

Projekt trvá 24 měsíců.

Předpokládáme úzkou spolupráci s vývojovým pracovištěm firmy vyrábějící PLC.

 

Příjemce dotace:

 

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. 

 

Podpořené školy – partneři:

 
 • Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, příspěvková organizace 

 • Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, příspěvková organizace 

 • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100, příspěvková organizace 

 • Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace 

 • Střední průmyslová škola Zlín, příspěvková organizace 

 • Střední škola automobilní Holice, příspěvková organizace 

 • Střední průmyslová škola Chrudim, příspěvková organizace 

 • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197, příspěvková organizace