← zpět na archiv článků

Vysvětlení přihlášek na SŠ

Kateřina Langová

Systém přihlášek na SŠ může působit chaoticky, proto jsme připravili článek, který vám pomůže se zorientovat.


Pro následující školní rok byl velmi narychlo změněn způsob podávání přihlášek na střední školy. Vzhledem k rychlosti změn, nejsou rodiče (a mnohdy ani základní školy, ze kterých žáci přicházejí) dostatečně informováni o principu fungování tohoto systému. V následujícím textu se pokusíme problematiku vysvětlit.
V České republice jsou, z hlediska přijímacích zkoušek, dva typy škol - školy s talentovou zkouškou a školy přijímací na základě výsledků státních přijímacích zkoušek.

Školy s talentovou zkouškou

Školy, které přijímají uchazeče na základě výsledků přijímací zkoušky, vždy přijímali přihlášky ke studiu do konce listopadu. Na přihlášce si pak uchazeč mohl zvolit dvě školy, ze kterých si vybíral. Tak to je i letos. Pouze s tím rozdílem, že letos záleží na pořadí, v jakém uchazeč školy napsal. Dříve, pokud byl uchazeč přijat na obě školy, kam se hlásil, mohl si svobodně vybrat, kam nastoupí. Od nynějška musí nastoupit na školu, kterou měl uvedenou na prvním místě. V případě, že se rozmyslí a bude chtít nastoupit na školu uvedenou na druhém místě, musí do 15. března poslat na všechny dotčené školy novou přihlášku s opraveným pořadím škol. Na základě těchto preferencí, pak systém pod správou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) rozřadí uchazeče do jednotlivých škol. Jelikož žáci devátých tříd ZŠ mohou podat jak přihlášku na školy s talentovou zkouškou, tak na školy přijímající uchazeče na základě státních přijímacích zkoušek (které jsou v dubnu), budou celkové výsledky 1. kol přijímacího řízení zveřejněny 15. května. Tj. až 15. května bude jasné, na kterou školu se uchazeč dostal.
Ředitel školy může zveřejnit anonymizovaný přehled uchazečů a jejich výsledků již po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky, avšak konečný verdikt vydá až centralizovaný systém ministerstva v již zmíněném květnu.

Školy přijímající na základě státních přijímacích zkoušek

Na druhý typ škol je možné podávat přihlášky do 20. února. Uchazeč může podat celkem tři přihlášky na školy přijímající na základě státních přijímacích zkoušek. Opět platí, že záleží na pořadí škol. V případě, že uchazeč podával přihlášky jak na školy s talentovou zkouškou, tak na školy s jednotnou přijímací zkouškou, má možnost opravy pořadí škol do 15. března doručením nových přihlášek na všechny dotčené školy. Pokud uchazeč podává přihlášku pouze na školy s jednotnou přijímací zkouškou, nemůže již pořadí škol měnit. Jednotné přijímací zkoušky pak budou probíhat v půlce dubna. Přesné termíny naleznete zde. Celkové výsledky 1. kol přijímacího řízení budou i u tohoto typu škol zveřejněny 15. května.
Opět platí, že ředitel školy může zveřejnit anonymizovaný přehled uchazečů a jejich výsledků již po vyhodnocení testů, avšak konečný verdikt vydá až centralizovaný systém ministerstva v již zmíněném květnu.

Vypadá to, že se na základě talentové zkoušky nikam nedostanu. Co mám dělat?
Pokud si uchazeč po absolvování talentové zkoušky není jistý svými šancemi na přijetí, má ještě možnost podat další tři přihlášky na ty střední školy, které přijímají uchazeče na základě jednotné přijímací zkoušky.

Jestliže jsem si svým výkonem u talentových zkoušek jist, přihlášky na školy přijímající na základě jednotných přijímacích zkoušek podávat nemusím.

Jak funguje systém přiřazení uchazečů do jednotlivých škol?
Algoritmus přiřazení uchazečů jednotlivým školám přehledně vysvětluje následující video (zde).

Vypadá to, že se na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky nedostanu ani na jednu ze zvolených škol. Co mám dělat?
V tomto případě podáte přihlášku na školy, kde bude vypsáno 2. kolo přijímacího řízení. To bude probíhat úplně ve stejném duchu jako kolo první - tedy opět záleží na pořadí preferencí uchazeče.

Hodnocení uchazečů se STRIKTNĚ řídí kritérii pro přijetí zveřejněnými ředitelem školy. Celkové rozřazení uchazečů do škol pak provádí centralizovaný systém MŠMT. Jako škola tedy nemáme možnost jakkoliv ovlivnit konečné pořadí (a přijetí) konkrétních uchazečů.