Správa barev v digitální grafice 1

Akreditováno v rámci DVPP pod č.j. MSMT 7224/2017-2-468
Délka  8 hodin
 
Kurz je určen pro všechny, kdo pracují s digitální grafikou
Kurz je zaměřen na získání základních informací o zajištění konzistence barev v digitálním grafickém workflow. V úvodu budou zmíněny barvové modely. Následně pak bude vysvětlena architektura správy barev, tvorba ICC profilů jejich úloha v barvové správě. 
Po absolvování kurzu by účastníci měli plně porozumět systému barvové správy a umět jej používat v celém pracovním řetězci od pořízení snímku, jeho následné editaci až po finalizaci tiskem či zobrazením na monitoru. Předpokládá se rovněž, že budou schopni správně nastavit pracovní barvové prostory v grafických aplikacích Adobe.
Kurz je veden v teoretické i praktické rovině.
 
Často kladené otázky
Co je to správa barev?  
Správa barev (color management) je odvětví digitální grafiky, jehož cílem je udržet v celém řetězci digitální grafiky udržet barvy s co nejvíce shodné (konzistentní). To znamená, aby barvy, které vidíme v reálné scéně, po vyfotografování následně na monitoru a konečně po vytištění byly co nejvíce podobné. 

Jsem amatérský fotograf a fotografie si tisknu sám. Se shodou barev mezi mým monitorem a tiskárnou jsem spokojen. Bude pro mne obsah tohoto kurzu přínosem?
Určitě ano. Pokud máte barevně „hardwarově sladěn“ monitor s Vaší tiskárnou, dosáhnete uspokojivé barevné shody. Pokud však pošlete Vaši fotografii na vzdálenou tiskárnu (např. do minilabu), se kterou Váš monitor sladěn není, je pouze dílem náhody, pokud dosáhnete shodného výsledku.
Tyto problémy řeší barvová správa. Pokud máte k dispozici ICC profily Vaší tiskárny a vhodně je použijete, dosáhnete vždy velmi dobré barevné shody ať budou fotografie vytištěny na kterémkoliv pracovišti, které používá ICC profily a správu barev. Absolutní barevné shody však nelze téměř nikdy dosáhnout, neboť každé zařízení má více či méně omezený rozsah barev, které může zobrazit/vytisknout. Tato omezení jsou důsledkem technologických možností zařízení. Lze však konstatovat, že barevné rozdíly se týkají především sytosti (čistoty) barev, nikoliv odstínu a že jsou akceptovatelné.

Poslal jsem své fotografie příteli. Na obou počítačích se zobrazují snímky barevně odlišné, i když máme stejné monitory. Co je příčinou? 
Příčina tkví v tom, že Vaše monitory nebyly zkalibrovány. Jedná se o stejný případ, jako v předešlém dotazu.

Má obsah tohoto kurzu přesah mimo rámec fotografie?
Rozhodně ano. Základy správy barev je stejně nutné znát (a používat) při tisku fotografií a grafiky z běžných grafických aplikací, jako při exportu grafických souborů určených pro tisk na ofsetové tiskárně do souboru PDF/X. Tento kurz je tak vhodným (a doporučeným) doplňkem ke kurzu Počítačová sazba.