Počítačová sazba 2

Akreditováno v rámci DVPP pod č.j. MSMT 7224/2017-2-468
Délka  24 hodin
Kurz počítačové sazby je určen pro všechny zájemce o práci s textem
Kurz je zaměřen na získání základních informací o typografii a počítačové sazbě. Seznámí účastníky se základními konstrukčními prvky písma, měrným systémem a jeho klasifikací. Dále si účastníci osvojí základní typografická pravidla a jejich přenesení do praxe.
Naučí se pracovat s textem ve zlomovém programu Adobe InDesign, kombinovat text s grafikou a vyexportovat je do korektního souboru PDF/X.
 
Často kladené otázky
Nestačil by mi kratší (16 hodinový) kurz?
Kurz Počítačová sazba 1 je úvodem do problematiky sazby textových dokumentů. Předpokládá se, že účastnící kurzu získají hlubší znalosti a dovednosti z určitého dílu samostudiem. Kurz Počítačová sazba 2 věnuje větší časovou dotaci praktickému procvičování získaných vědomostí. Rovněž rozsah výuky je poněkud rozšířen.

Učím český jazyk, je určen tento kurz i pro mne?
Ano, i když jako vyučující českého jazyka znáte typografická pravidla, zlepší tím se Vaše spolupráce s vyučujícími informatiky. To samé platí i pro vyučující výtvarné výchovy. Ti mohou rozšířit pole své působnosti v oblasti digitální grafiky o tvorbu grafických prací, jejichž náplní bude text, event. text v kombinaci s další grafikou.

Nevlastním zlomovou aplikaci Adobe InDesign, má pro mne kurz smysl?
Rozhodně ano. I když jsou veškeré poznatky procvičovány v aplikaci InDesign, není kurz zaměřen pouze na práci s tímto programem. Během kurzu se účastníci seznámí s konstrukcí a (základní) klasifikací písma, pravidly jeho používání, s rozvržením sazebního zrcadla, obecně platnými typografickými zásadami. Veškeré tyto poznatky mají obecnou platnost, ať již textový dokument tvoříme jakýmkoliv způsobem.
V kurzu bude ještě vysvětlena problematika korektního exportu textového dokumentu do formátu PDF/X určeného pro tisk (nastavení pracovních barvových prostorů, rozlišení, určení způsobu tisku…). Tyto znalosti jsou nezbytné pro každého, kdo připravuje textové (grafické) dokumenty pro tisk.  Standardnímu uživateli PS, který tvoří pouze podklady pro grafické studium tiskárny, pak usnadní komunikaci s profesionálním grafikem. 

Doposud jsem tvořil letáky a ostatní grafiku v aplikaci Adobe Photoshop (Zoner, Corel Draw…), proč bych měl používat InDesign?
V těchto aplikacích lze tvořit jednoduchou grafiku. Mohou se však vyskytnout problémy. Zlomovou aplikaci InDesign však oceníte při sazbě rozsáhlejších textových dokumentů s větším objemem textu, zvláště pak obsahuje-li větší počet fontů či jejich řezů, poznámky pod čarou, obsah a podobně.

Není aplikace Adobe InDesign příliš komplikovaná, budu ji zvládat?
Tyto obavy nejsou na místě. Práce v tomto zlomovém programu je intuitivní, má hodně společného s aplikací MS Word, kterou běžně používá užívá drtivá většina uživatelů PC. Umožňuje však efektivnější práci.

Dokumenty k tisku jsem vždy předával v aplikaci Word a tiskárna si s tiskem vždy poradila. Proč tedy export do formátu PDF/X?
Formáty řady standardů PDF/X jsou primárně určeny pro předávání tiskových dat tiskárně. Minimalizují možné problémy při realizaci tiskové zakázky. Pokud jste dosud předával dokumenty k tisku v jiném grafickém formátu než PDF/X, jste odkázán na pečlivost zaměstnance tiskárny. Může dojít například k barevnému posunu, či k jiným nežádoucím jevům.