Počítač ve výuce matematiky – pro mírně pokročilé

Akreditováno v rámci DVPP pod č.j. MSMT 7224/2017-2-468
Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin

Pro koho kurz je: učitelé matematiky nebo fyziky a ostatních přírodovědných předmětů, informatiky na základní i střední škole
Přínos kurzu: použití programů vhodných k použití při výuce matematiky i při přípravě na výuku
Obsah kurzu:          MS Excel – Pokročilé funkce, grafy, podmíněné formátování, filtry, kontingenční tabulka, řešitel, maticový počet při řešení soustav rovnic.                         GeoGebra – konstrukce ve 2D a 3D, vlastnosti objektů a práce s nimi, vazba na školskou matematiku, řešení úloh.
                                   Mathematica – typy, operace s listem, funkce a grafy, rovnice a jejich soustavy,  nerovnice, analytická geometrie lineárních a kvadratických útvarů, diferenciální a integrální počet, aplikace.
Cíl kurzu: základní seznámení účastníků s programovým vybavením vhodným k použití při výuce matematiky, schopnost vlastního použití. Motivace účastníků k dalšímu studiu použitých programů.