Základy práce s aplikací Učebna Google

Akreditováno v rámci DVPP 
Délka 8 hodin
 

Pojetí a cíle kursu:
Cílem akce je naučit uživatele pracovat s aplikací Classroom integrovanou v cloudu Google Apps. Učitel, si dokáže sám vytvořit kurs (předmět) přiřadit studenty školy, dokáže vyvářet studijní materiály a přiřazovat je do kurzu správným způsobem. Druhou částí je schopnost zadávat úkoly, umožnit studentům odevzdávání úkolů a provádět jejich hodnocení. Celý kurz se odehraje ve skupině maximálně 12ti účastníků. Každý účastník bude mít roli učitele, ale také roli studenta. Práce bude probíhat po etapách, kdy se jednotlivé role budou střídat. Každý si tedy bude moci ověřit obě role a bude vědět, co může očekávat od studentů. Učitel by měl být po absolvování této vzdělávací akce schopen využívat nástroj ve své škole. 

Téma:

 • Historie řízení výukového procesu
 
 • Připojení k datové síti
  • Google účet
  • Gmail
  • Hangout
 
 • Základní komponenty a možnosti využití aplikace
 
 • Vytvoření třídy, přiřazení studentů
 
 • Vytvoření kurzu (předmětu) komponenty kurzu
 
 • Sdílení studijních materiálů
 
 • Úkoly a jejich vyhodnocování
 
 • Praktické používání – příklady