Příprava na otevření školy pro prezenční výuku

 

Škola disponuje dostatečným množstvím antigenních testů a dezinfekčních prostředků k tomu, aby žáci a studenti mohli zahájit prezenční výuku v dílnách a laboratořích (praktická výuka).

Praktická prezenční výuka bude probíhat maximálně 3 dny v týdnu, v nižších ročnících i méně.

Teoretická výuka bude dle rozhodnutí nadřízených orgánů probíhat i nadále distanční formou.

O přesném datu otevření se budeme snažit včas informovat. Zatím není úplně zřejmé, kdy k otevření dojde. Teprve až tato skutečnost bude oznámena MŠMT, sdělíme vám, kdy a jaká třída bude mít přístup k prezenční výuce ve škole.

V každém případě s otevřením škol bude spuštěn i provoz domova mládeže.

Všichni žáci a studenti po příchodu do školy či na domov mládeže budou muset podstoupit test na COVID-19. Testováni nemusí být pouze žáci a studenti, kteří mají potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 (ochranná lhůta je 90 dnů), nebo mají potvrzení o očkování (testovat se nemusí žáci a studenti teprve 14 dnů po 2. dávce).

Prosíme žáky a studenty o vyplnění formuláře, který zaslal ředitel školy emailem 8.4.2021 ve 21:01. 

Tyto informace jsou platné k 9.4.2021.