{PF 2021} | Autor: {Jaroslav Hývl}

Vánoční přání

Veselé Vánoce a v novém roce zdraví a spoustu studijních, osobních i profesních úspěchů
přeje
vedení školy a celý online tým

Rádi bychom touto cestou také poděkovali našim učitelům za skvělou práci a nasazení, se kterým se výuce věnují (i ve ztížených podmínkách způsobených Covid-19), studentům za vzornou reprezentaci školy na soutěžích a obchodním partnerům za jejich přízeň.