pozvánka na schůzku s rodiči v pátek 15.11. od 15:00 

Vážení rodiče,

zveme Vás na schůzku s rodiči, která se uskuteční v sídle školy v pátek 15.11. od 15:00 hod. Budeme zde informovat o prospěchu a chování žáka, financování školy, sportovních a kulturních akcích a nových aktivitách školy. Na schůzce Vám předáme výpisy známek a absencí. Stav financí sledujte, prosím, na Informačním systému školy (https://sis.ssakhk.cz)
 

Program:   15:00 – 17:00   informace od jednotlivých učitelů
    16:00 – 16:30   společná část, informace od vedení školy
 

Prosíme rodiče, u nichž nebyla správně identifikována platba školného (budou informováni prostřednictvím žáků), aby si s sebou vzali na schůzku doklady o zaplacení.

Těšíme se na hojnou účast rodičů.

 

Ing. Jan Lang
ředitel školy