Výsledky - Multimediální tvorba

Ředitel vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení.
Na ŠVP Počítačová grafika je 5 volných míst. Talentová zkouška proběhne 25.5.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Dne 6.2.2018 zasíláme výsledky přijímacího řízení uchazečům poštou.


 

Výledky talentové zkoušky  po 1. kole
Multimediální tvorba (Počítačová grafika) – 2.1. a 3.1.2018

Přijatí uchazeči
(zápisový lístek odevzdán,  chyba v zápisovém lístku, uchazeč nenastoupí)

Kód žáka

body ZŠ

Domácí práce

Talentová zk.

Pohovor

Celkem

18101 15,5 5,4 7,1 25 53,0
18102 5,4 5,0 24,3 20 54,7
18103 28,3 6,4 25,7 24 84,4
18104 19,2 10,0 38,6 25 92,8
18105 12,6 5,7 28,6 19 65,9
18106 10,1 6,8 28,6 19 64,5
18107 11,5 5,0 24,3 23 63,8
18108 18,0 6,1 21,4 18 63,5
18109 19,4 8,2 35,7 25 88,3
18110 20,8 6,4 32,9 22 82,1
18111 22,1 10,0 37,1 23 92,2
18112 22,4 8,2 38,6 22 91,2
18113 14,8 4,6 12,9 22 54,3
18114 24,1 6,8 20,0 19 69,9
18115 10,2 6,4 314 25 73,0
18116 19,6 5,7 22,9 22 70,2
18117 16,9 3,2 12,9 20 53,0
18119 5,9 6,8 22,9 21 56,6
18120 19,9 5,0 25,7 17 67,6
18121 17,4 6,1 15,7 21 60,2
18122 9,1 10,0 37,1 21 77,2
18123 25,2 7,1 34,3 20 86,6
18124 2,4 6,8 35,7 25 69,9
18125 18,1 4,3 21,4 20 63,8
18126 20,3 4,3 37,1 23 63,8
18127 -1,6 7,9 25,7 20 52,0
Nepřijatí uchazeči
18128 6,9 - - - 6,9
18118 19,8 - - - 19,8
           


Dne:      5.2.2018


                                                                                                 Ing. Jan Lang          

                                                                                                  ředitel  školy           

     

 
 
 
 

 

Výledky talentové zkoušky  po 2. kole 16.2.2018

Kód žáka

body ZŠ

Domácí práce

Talentová zk.

Pohovor

Celkem

18129 16 6,1 25,7 15 62,8
18130 10,5 8,9 38,6 25 83,0
18131 13,2 3,9 11,4 23 51,5
           
Výledky talentové zkoušky  po 3. kole 25.5.2018
18132          
18133