Multimediální tvorba

Výsledky Přijímacího řízení

pro školní rok 2021/2022

 

Výledky talentové zkoušky po 1. kole
Multimediální tvorba (Počítačová grafika) – 4.1. a 5.1.2021

Přijatí  uchazeči
(zápisový lístek odevzdán,  chyba v zápisovém lístku, uchazeč nenastoupí)

Kód žáka

body ZŠ

Domácí práce

Talentová zk.

Pohovor

Celkem

21115 28,58 10,0 40,0 20,0 98,58
21105 24,38 10,0 40,0 24,0 98,38
21108 20,86 10,0 40,0 25,0 95,86
21116 25,22 10,0 33,6 24,0 92,82
21106 22,94 10,0 40,0 19,0 91,94
21102 27,06 8,8 30,4 23,0 89,26
21104 17,82 10,0 36,8 24,0 88,62
21117 20,5 9,2 33,6 25,0 88,30
21103 15,46 7,6 38,4 25,0 86,46
21101 17,86 7,6 33,6 24,0 83,06
21107 14,46 10,0 32,0 25,0 81,46
21111 12,48 10,0 36,8 19,0 78,28
21113 15,24 9,6 30,4 20,0 75,24
21114 14,10 6,4 28,8 24,0 73,30
21120 28,74 4,4 16,0 21,0 70,14
21109 -0,12 8,4 35,2 24,0 67,48
21110 2,16 8,8 30,4 22,0 63,36
21112 7,94 8,4 19,2 16,0 51,54
21119 11,0 4,4 11,2 13,0 39,6
21118 -2,0 4,4 16,0 10,0 28,4
           
           
           
Nepřijatí uchazeči
           


                  Dne:      11.2.2021

                 Celkové výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny 5. 2. 2021.
                 10.2.2021 byla nevyzvednutá rozhodnutí odeslána poštou na adresu zákonného zástupce.

               Se zápisový lístkem je možno předat i žádost i průkazku ISIC.  viz www.isic.cz                                                                                                
                                                                                                 Ing. Jan Lang          

                                                                                                  ředitel  školy           

     

  
 
 
 
 

 

Výledky přijímacího řízení  po 2. kole 19.2.2021 19.2.2021

Kód žáka

body ZŠ

Domácí práce

Talentová zk.

Pohovor

Celkem

21121 16,16 4 18 22 60,16
21122 4,80 9 34 19 66,80
21123 15,72 10 36 20 81,72
Výledky přijímacího řízení  po 3. kole 10.6.2021
21124 11,80 7,25 29 20 68,05
Výledky přijímacího řízení  po 4. kole .................
21125