Výsledky - Multimediální tvorba

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Termín pro odevzdání zápisového lístku je podle novely zákona až 20.2.2017

Vydáno dne 6.2.2017
 

Výsledky přijímacího řízení - přijatí uchazeči
zápisový lístek odevzdán 

1. kolo Multimediální tvorba (Počítačová grafika) – 2.1. a 3.1.2017

Kód žáka

body ZŠ

Domácí práce

Talentová zk.

Pohovor

Celkem

17101 6.8 11.1 36.0 18 71.9
17102 7.6 8.6 31.5 13 60.7
17103 13.5 9.0 30.0 19 71.5
17104 23.7 8.6 40.5 21 93.8
17106 16.7 6.9 28.5 21 73.0
17107 3.5 6.0 21.0 16.5 47.0
17108 18.5 12.0 42.0 23 95.5
17109 3.7 7.7 33.0 22 66.4
17110 4.8 9.0 31.5 24 69.3
17111 7.4 10.7 34.5 21 73.6
17112 21.8 6.0 37.5 19 84.3
17113 17.9 12.0 42.0 25 96.9
17114 4.2 9.0 31.5 17 61.7
17115 6.0 11.6 39.0 24 80.6
17116 14.5 12.0 31.5 22 80.0
17117 9.2 7.7 28,5 14 59.4
17118 7.6 6.0 28.5 18 60.1
           
           
           
           
           
           
           

Dne:      4.1.2017

Podle novely zákona platného od 1.1.2017 se zápisový lístek odevzdáva až do 10 pracovních dnů nikoliv po úspěšném splnění  telentové zkoušky, ale až po termínu 5.2 Kdy ředitel nejdříve zveřejní rozhodnutí o přijetí. Tento termín je stanoven na 20.2.2017


                                                                                                 Ing. Jan Lang          

                                                                                                  ředitel  školy           

     

 
 
 
 

 

Výledky talentové zkoušky  po 1. kole

Kód žáka

body ZŠ

Domácí práce

Talentová zk.

Pohovor

Celkem

17105 18 0 0 0 18