Výsledky - Multimediální tvorba

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Termín pro odevzdání zápisového lístku je podle novely zákona až ..........2018

Vydáno dne ............2018
 

Výsledky přijímacího řízení - přijatí uchazeči
zápisový lístek odevzdán 

1. kolo Multimediální tvorba (Počítačová grafika) – 2.1. a 3.1.2018

Kód žáka

body ZŠ

Domácí práce

Talentová zk.

Pohovor

Celkem

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Dne:       .......2018

Podle novely zákona platného od 1.1.2017 se zápisový lístek odevzdáva až do 10 pracovních dnů nikoliv po úspěšném splnění  telentové zkoušky.


                                                                                                 Ing. Jan Lang          

                                                                                                  ředitel  školy           

     

 
 
 
 

 

Výledky talentové zkoušky  po 1. kole

Kód žáka

body ZŠ

Domácí práce

Talentová zk.

Pohovor

Celkem