Základy práce s operačním systémem ANDROID

Akreditováno v rámci DVPP 
Délka 8 hodin
 

Pojetí a cíle kursu:
Cílem akce je naučit uživatele pracovat se zařízením na bázi operačního systému ANDROID.
Učitel by měl po absolvování této vzdělávací akce operační systém ovládat jako uživatel. Měl by být schopen si příslušné zařízení připojit k datové síti, zabezpečit jej proti zneužití a měl by ovládat základní nástroje, které mu operační systém poskytuje. Všechny tyto dovednosti by pak měl být schopen učit svoje žáky či studenty.
 

Téma:

  • Úvod – historie OS
 
  • Připojení k datové síti
 
  • Práce s google účtem
 
  • Nastavení účtu pro synchronizaci e-mailu
 
  • Thetering
 
  • Přizpůsobení uživatelského rozhraní
 
  • Správa aplikací
 
  • Základní aplikace OS
 
  • Práce s diskem
 
  • Bezpečnost provozu OS Android