Zápisový lístek

Zápisový lístek prosím vyplňte podle uvedeného vzoru a zašlete jej na adresu školy v zákonném termínu do 10-ti (změna od 1.1.2012) pracovních dnů po vyhlášení výsledků. Na webu zveřejňujeme počet volných míst. Na pozdější doručení nemusí být brán zřetel. Škola Vám zpět zašle kopii potvrzeného lístku (to je Váš doklad o zařazení ke studiu).

O vrácení zápisového lístku lze požádat pouze osobně a podepsat při převzetí studentem i zákonným zástupcem.