Zahájení školního roku 2021/2022
a
Organizace září 2021

31. srpna 17:00 zahájení provozu domova mládeže (příjezd s platným testem, případně bude žák anitgenně otestován při příjezdu)
1. září dopoledne testování PCR od 9:15 do 11:00 vždy před začátkem třídnické hodiny v herně školy
1. září dopoledne zahájení školního roku ve 2. – 4. ročnících SŠ a všech třídách denního studia VOŠ (termíny výuky kombinovaného studia VOŠ zveřejníme na konci srpna)
1. září dopoledne ubytování žáků 1. ročníků na domově mládeže
1.září 11:30až12:30 testování PCR 1. ročník grafici (od 11:30) a technici (od 11:50)
1. září 12:00 grafici - slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníků SŠ a jejich zákonné zástupce v kinosále v budově školy
1. září 12:30 technici - slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníků SŠ a jejich zákonné zástupce v kinosále v budově školy
1. - 3. září   maturitní zkouška – didaktické testy (přesný harmonogram a místo konání určí MŠMT do poloviny srpna) od 2. září výuka dle rozvrhu
3. září 16:00 on-line informace pro žáky a rodiče prvních ročníků o podmínkách studia.
6. - 8. září   praktická maturitní zkouška – třída T4
9. - 10. září   ústní maturitní zkouška – třídy G4 a T4
20. - 24. září   kurz kresby v přírodě – třídy G1 a G2 (Frýdštejn) Organizace se může změnit na základě aktuální situace a nařízení Vlády ČR.


 

Organizace se může změnit na základě aktuální situace a nařízení Vlády ČR.