Organizace zahájení školního roku 2018 – 2019

Opravné a dodatečné zkoušky

 • 27. – 31. srpna
 • Přesný rozpis a časy na IS školy, výjimečně jsou zkoušky vypsány i na jiný termín

Ubytování na Domově mládeže

 • Domov mládeže bude otevřen v neděli 2. září od 17:00
 • Žákům 1. ročníku doporučujeme ubytování v pondělí 3. září od 8:00 do 13:00 (před slavnostním zahájením školního roku)

Zahájení výuky na SŠ pro žáky 2. – 4. ročníků

 • 3. září v 8:45 v učebnách školy dle rozvrhu

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníků

 • 3. září ve 13:00 v kinosále v areálu školy; srdečně zveme i rodiče
 • Přihlášení nových strávníků v jídelně je možné provádět od 13.8.2018 od 8:00 do 13:30. Registraci doporučujeme provést v jiném termínu než 3. září. Přihlášky a bližší informace naleznete na www.jidelnahradecka.cz.

Zahájení výuky na VOŠ

 • Denní studium – pondělí 3. září v 10:45
 • Kombinované studium – pátek 21. září 2018 ve 13:00

Maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období

 • didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky od 3. září 2018 (od 12:00 hodin) do 7. září 2018. (pozvánka ke zkouškám bude opakovaně zaslána 14 dní před zkouškou na email)
 • profilová praktická zkouška z VYT - pátek 7.9.2018 (učebna 309)
 • profilová praktická zkouška z PRG - pondělí 10.9.2018 (učebna 309)
 • ústní maturitní zkoušky pro všechny třídy - úterý 11.9.2018 (učebna 211)