Výsledky - Informační technologie - 18-20-M/01

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Termín pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků, tedy ....5.2018

Vydáno dne .......5.2018

Výsledky budou zveřejněny po ukončení a vyhodnocení obou kol zkoušek.

Výsledky přijímacího řízení - přijatí uchazeči
předán zápisový lístek  nenastoupí

1. kolo Informační technologie

Pořadí

Kód žáka

Český jazyk

Matematika

ČJ započteno

 MAT započ.

Body ZŠ

Dodatečné body

Celkem

  18301              
  18302              
  18303              
  18304              
  18305              
  18306              
  18307              
  18308              
  18309              
  18310              
  18311              
  18312              
  18313              
  18314              
  18315              
  18316              
  18317              
  18318              
  18319              
  18320              
  18321              
  18322              
  18323              
  18324              
  18325              
  18326              
  18327              
  18328              
  18329              
  18330              
  18331              
  18332              
  18333              
  18334              
  18335              
  18336              
  18337              
  18338              
  18339              
  18340              
                 
                 

 Pro vystavení průkazu ISIC musí škola obdržet vyplněnou přihlášku od zletilého žáka nebo jeho zákonného zástupce ("papírová" žádost) a fotografii (stačí digitální průkazové foto 300x360bodů ) a zaslat vše e-mailem řediteli školy.

Dne:      .....5.2018
                                                                                                 Ing. Jan Lang          

                                                                                                  ředitel  školy           

    

 
 
 
 

 


Výsledky přijímacího řízení - nepřijatí uchazeči
 

1. kolo Informační technologie

Pořadí

Kód žáka

Český jazyk

Matematika

ČJ započteno

 MAT započ.

Body ZŠ

Dodatečné body

Celkem