Výsledky - Informační technologie - 18-20-M/01

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Termín pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků, tedy ....5.2018

Vydáno dne .......5.2018

Oficiální výsledky

Výsledky přijímacího řízení - přijatí uchazeči
předán zápisový lístek  nenastoupí

1. kolo Informační technologie

Pořadí

Kód žáka

Český jazyk

Matematika

ČJ započteno

 MAT započ.

Body ZŠ

Dodatečné body

Celkem

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Oficiální výsledky

Smlouvy o studiu ( pokud se nedohodneme jinak ) prosím zasílejte společně se zápisovými lístky.Pro vystavení průkazu ISIC musí škola obdržet vyplněnou přihlášku od zletilého žáka nebo jeho zákonného zástupce ("papírová" žádost) a fotografii (stačí digitální průkazové foto 300x360bodů ) a zaslat vše e-mailem řediteli školy.

Dne:      .....5.2018
                                                                                                 Ing. Jan Lang          

                                                                                                  ředitel  školy           

    

 
 
 
 

 


Výsledky přijímacího řízení - nepřijatí uchazeči
 

1. kolo Informační technologie

Pořadí

Kód žáka

Český jazyk

Matematika

ČJ započteno

 MAT započ.

Body ZŠ

Dodatečné body

Celkem