Výsledky - Informační technologie - 18-20-M/01

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Termín pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků, tedy 16.5.2017

Vydáno dne 3.5.2017

Oficiální výsledky

Výsledky přijímacího řízení - přijatí uchazeči
předán zápisový lístek  nenastoupí

1. kolo Informační technologie – 12.4. - 19.4.2017

Pořadí

Kód žáka

Český jazyk

Matematika

ČJ započteno

 MAT započ.

Body ZŠ

Dodatečné body

Celkem

1 17333 45 42 18,0 42 19,14 7 86,14
2 17327 35 46 14,0 46 19,88 4 83,88
3 17316 37 40 14,8 40 14,14 5 73,94
4 17318 35 40 14,0 40 16,50   70,50
5 17315 40 34 16,0 34 20,00   70,00
6 17311 42 38 16,8 38 15,02   69,82
7 17321 28 39 11,2 39 16,28   66,48
8 17317 34 36 13,6 36 15,86   65,46
9 17323 25 41 10,0 41 9,38 5 65,38
10 17331 42 28 16,8 28 16,88 2 63,68
11 17328 34 29 13,6 29 17,62   60,22
12 17303 29 32 11,6 32 15,38   58,98
13 17309 25 34 10,0 34 7,26   51,26
14 17319 25 31 10,0 31 6,54 3 50,54
15 17313 32 33 12,8 33 3,40   49,20
16 17307 27 32 10,8 32 5,14   47,94
17 17305 30 18 12,0 18 15,86   45,86
18 17326 19 29 7,6 29 7,50   44,10
19 17312 27 24 10,8 24 8,62   43,42
20 17334 25 27 10,0 27 6,40   43,40
21 17335 27 32 10,8 32 0   42,80
22 17306 23 25 9,2 25 8,24   42,44
23 17304 25 22 10,0 22 4,86   36,86
24 17330 24 26 9,6 26 0,86   36,46
25 17324 22 25 8,8 25 1,44   36,24
26 17325 29 18 11,6 18 2,86 2 34,46
27 17314 28 22 11,2 22 1,14   34,34
28 17308 17 20 6,8 20 5,52   32,32
29 17329 22 16 8,8 16 6,28   31,08
30 17302 24 13 9,6 13 5,70   28,30
31 17332 25 12 10,0 12 5,38   27,38
32 17322 22 14 8,8 14 2,80   25,60
33 17310 27 11 10,8 11 1,26   23,06
34 17320 16 3 6,4 3 6,36 1 16,76

 

Oficiální výsledky

Smlouvy o studiu ( pokud se nedohodneme jinak ) prosím zasílejte společně se zápisovými lístky.

Vyučování začíná dne 4.9. První ročníky budou pozváni na slavnostní zahájení v 13:00 hodin. V pozvánce na přelomu prázdnin budou upřesńující informace k vybavení žáka (učebnice a sešity zajišťuje škola).
Ubytování na domově mládeže (přihláška do 30.5.) předpokládáme u prvních ročníků 4.9. od 8:00 hodin
Pro vystavení průkazu ISIC musí škola obdržet vyplněnou přihlášku od zletilého žáka nebo jeho zákonného zástupce ("papírová" žádost) a fotografii (stačí digitální průkazové foto 300x360bodů ) a zaslat vše e-mailem řediteli školy.


Dne:      9.5.2017
                                                                                                 Ing. Jan Lang          

                                                                                                  ředitel  školy           

    

 
 
 
 

 


Výsledky přijímacího řízení - nepřijatí uchazeči
 

1. kolo Informační technologie – 12.4. - 19.4.2017

Pořadí

Kód žáka

Český jazyk

Matematika

ČJ započteno

 MAT započ.

Body ZŠ

Dodatečné body

Celkem

1 17301 0 0 0 0 0 0 0