Výsledky - Informační technologie - 18-20-M/01

ZDE budou zveřejněny ýsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Termín pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků,

Výsledky přijímacího řízení - přijatí uchazeči
předán zápisový lístek  nenastoupí

Pořadí

Kód žáka

Český jazyk

Matematika

ČJ započteno

 MAT započ.

 

Body ZŠ

Dodatečné body

Celkem

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

   Podmínky pro přijetí žáků mohou být změněny nařízením MŠMT nebo zkonnou normou.
Sledujte prosím denní i odborný tisk.    

 
 
 
 

 


Výsledky přijímacího řízení - další kola přijímacího řízení
 

2. kolo Informační technologie
předáno rozhodnutí  předán zápisový lístek  nenastoupí

Pořadí

Kód žáka

Český jazyk

Matematika

ČJ započteno

 MAT započ.

Body ZŠ

Dodatečné body

Celkem