Výsledky - Informační technologie - 18-20-M/01

Obor Informační technologie (Programování, počítačové sítě) je naplněn.

Na ŠVP Počítačová grafika je 5 volných míst. Talentová zkouška proběhne 25.5.

Na RVP Informační technologie  3 místa obsazena.

Vyhodnocení druhého kola proběhlo 21.5.2018


Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Termín pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků, tedy 15.5.2018 

Potvrzené výsledky přijímacího řízení 

Výsledky přijímacího řízení - přijatí uchazeči
předán zápisový lístek  nenastoupí

Pořadí

Kód žáka

Český jazyk

Matematika

ČJ započteno

 MAT započ.

 

Body ZŠ

Dodatečné body

Celkem

1 18322 48 44 19,2 44   19,6 10 92,8
2 18327 43 37 17,2 37   19,6 5 78,8
3 18326 43 37 17,2 37   19,6 5 78,8
4 18328 32 33 12,8 33   24,1   69,9
5 18305 38 31 15,2 31   17,1 3 66,3
6 18320 38 29 15,2 29   13,5 5 62,7
7 18301 30 31 12,0 31   19,4   62,4
8 18302 30 31 12,0 31   19,4   62,4
9 18308 44 27 17,6 27   14,4   59,0
10 18336 38 31 15,2 31   10,7   56,9
11 18311 43 25 17,2 25   11,9 2 56,1
12 18335 36 25 14,4 25   16,6   56,0
13 18314 46 26 18,4 26   10,9   55,3
14 18316 38 25 15,2 25   14,1   54,3
15 18331 30 25 12,0 25   11,1 6 54,1
16 18306 39 23 15,6 23   13 2 53,6
17 18312 34 26 13,6 26   13,2   52,8
18 18319 35 25 14,0 25   7,7 5 51,7
19 18317 30 30 12,0 30   8,6   50,6
20 18325 33 28 13,2 28   8,7   49,9
21 18307 45 16 18,0 16   14,2   48,2
22 18330 36 22 14,4 22   9,3   45,7
23 18310 39 19 15,6 19   10,5   45,1
24 18323 31 19 12,4 19   13,1   44,5
25 18338 36 20 14,4 20   8,9   43,3
26 18309 23 16 9,2 16   17,9   43,1
27 18318 20 16 8,0 16   16,5   40,5
28 18329 31 24 12,4 24   3,7   40,1
29 18340 28 31 11,2 31   -2,7   39,5
30 18337 22 7 8,8 7   22,1   37,9
31 18313 22 16 8,8 16   12,9   37,7
32 18333 30 14 12,0 14   11,3   37,3
33 18332 32 10 12,8 10   12   34,8
34 18321 30 12 12,0 12   10,2   34,2
35 18315 24 20 9,6 20   4   33,6
36 18334 22 18 8,8 18   1,1   27,9
37 18324 27 13 10,8 13   3,4   27,2
38 18304 27 11 10,8 11   3,3   25,1
39 18303 21 7 8,4 7   5,5   20,9
40 18339 25 10 10,0 10   0,3   20,3

 

Zápisové lístky uzavřeny!!!

Pro vystavení průkazu ISIC musí škola obdržet vyplněnou přihlášku od zletilého žáka nebo jeho zákonného zástupce ("papírová" žádost) a fotografii (stačí digitální průkazové foto 300x360bodů ) a zaslat foto e-mailem řediteli školy (papírovou žádost poštou).

Dne:      21.5.2018
                                                                                                 Ing. Jan Lang          

                                                                                                                                       ředitel  školy           

    

 
 
 
 

 


Výsledky přijímacího řízení - další kola přijímacího řízení
 

2. kolo Informační technologie
předáno rozhodnutí  předán zápisový lístek  nenastoupí

Pořadí

Kód žáka

Český jazyk

Matematika

ČJ započteno

 MAT započ.

Body ZŠ

Dodatečné body

Celkem

1 18341 32 15 12,8 15 16,28 0 44,08
3 18342 27 11 10,8 11 3,3 0 25,1
2 18343 30 16 12,0 16 11,30 0 39,3
Nerozhodnuto
4 18344 33 6 13,2 6 ??? 0 19,2