Informační technologie - 18-20-M/01


školní rok 2021/2022

Termín pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků,


Výsledky 1. kola přijímacího řízení - pořadí uchazečů
(zápisový lístek odevzdán,  chyba v zápisovém lístku, uchazeč nenastoupí)

Pořadí

Kód žáka

Český jazyk

Matematika

ČJ započteno

 MAT započ.

 

Body ZŠ

Dodatečné body

Celkem

1 21301                
2 21302                
3 21303                
4 21304                
5 21305                
6 21306                
7 21307                
8 21308                
9 21309                
10 21310                
11 21311                
12 21312                
13 21313                
14 21314                
15 21315                
16 21316                
17 21317                
18 21318                
19 21319                
20 21320                
21 21321                
22 21322                
23 21323                
24 21324                
25 21325                
26 21326                
27 21327                
28 21328                
29 21329                
30 21330                
31 21331                
32 21332                
33 21333                
34 21334                
35 21335                
36 21336                
37 21337                
38 21338                
39 21339                
40 21340                
41 21341                
42 21342                
43 21343                
44 21344                
45 21345                
46 21346                
47 21347                
48 21348                
49 21349                
50 21350                
51 21351                
52 21352                
53 21353                
54 21354                
55 21355                
56 21356                
57 21357                
58 21358                
59 21359                
60 21360                
61 21361                
62 21362                
63 21363                
64 21364                
65 21365                
66 21366                
67 21367                
Nepřijatí žáci


   
     Výsledné bodové hodnocení a pořadí po řádném termínu přijímacího řízení bude zveřejněno
     19.5. ve 12.00 hodin.
     Uchazeči, kteří se řádného termínu nezúčastnili, mají možnost konání zoušek v náhradním termínu 2.6. a 3.6.
      Informaci škole o účasti v náhradním termínu zadá uchazeč výběrem možnosti 1. v tomto formuláři
      formulář pro náhradní termín

       Text opatření MŠMT je ZDE
   
       V Hradci Králové  9. 5. 2021 1:24                                     Jan Lang
                                                                                                    ředitel školy

 


 

2. kolo Informační technologie
předáno rozhodnutí  předán zápisový lístek  nenastoupí

Pořadí

Kód žáka

Český jazyk

Matematika

ČJ započteno

 MAT započ.

Body ZŠ

Dodatečné body

Celkem