Pozvánka na online schůzku s rodiči ve středu 29.4. od 15:00 

Vážení rodiče,

 

zveme Vás na schůzku s rodiči, která se uskuteční formou videokonference ve středu 29.4. od 15:00 hod. Budeme zde informovat o prospěchu a chování studentů, předpokládané organizaci školního roku a maturitních zkouškách v době koronaviru,  zapojení školy do projektů ESF, financování, vybavení a dalších aktivitách školy. Dále Vám sdělíme informace o nabízených volitelných a nepovinných předmětech na další školní rok. 

Program:
 

15:00 - 15:30 Informace od jednotlivých třídních učitelů, online setkání bude probíhat na odkazu, který spustíte kliknutím na jméno učitele v níže uvedené tabulce. Protože se nebudete hlásit z domény školy, třídní učitel bude muset váš vstup do skupiny potvrdit, proto se prosím přihlaste včas a případně vyčkejte, až vás učitel vpustí do konference.
15:35 - 16:00 informace od vedení školy bude probíhat na následujícím odkazu:  https://meet.google.com/zdy-ndar-ewa, najdete jej také v uvedené tabulce v jejím záhlaví.
16:00 - 18:00 individuální informace od jednotlivých učitelů, schůzku si prosím domluvte jen v nutných případech s vyučujícím mailem, na tomto odkazu  https://bit.ly/2RGlSlT-Schuzky uvidíte volné termíny schůzek jednotlivých pedagogů, předpokládaná základní doba schůzky je 5 minut, pokud byste chtěli s učitelem konzultovat závažnější problém, požádejte prosím o delší čas učitele emailem. Čas schůzky zapíše učitel do tabulky. Prosíme o přesné dodržování harmonogramu. Link na připojení je v tabulce kliknutím na jméno učitele, může se stát, že budete muset chvíli počkat, než bude ukončena předchozí schůzka. 

 

 

Prosíme rodiče o shovívavost v případě, že se nám něco nepodaří. Je to poprvé, co takto organizujeme schůzky s rodiči žáků. Pro připojení můžete využít i pracoviště našeho žáka, jen prosím nevyužívejte jeho školní email, ale svůj vlastní.

Prosíme rodiče, u nichž nebyla správně identifikována platba školného (budou informováni prostřednictvím studentů), aby zaslali řediteli školy emailem kopii dokladu o zaplacení pohledávky.
 

Těšíme se na hojnou účast rodičů.

 

Ing. Jan Lang

ředitel školy