Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018

Všeobecné informace a otevírané obory

 

RVP Informační technologie 18-20-M/01
ŠVP Programování
ŠVP Počítačové sítě
ŠVP Energetika
 

Ředitel vypisuje přijímací řízení na přijetí 60 žáků.

Přijímací zkouška je povinná. Proběhne v 1. řádném termínu 12. dubna 2017 a ve 2. řádném termínu 19. dubna 2017 a je zadávána centrálně. Pořadí 1. a 2. řádného termínu určuje pořadí školy na přihlášce.

Pozvánka ke zkoušce bude zaslána uchazeči na e-mail uvedený v přihlášce ke studiu.

Kritéria přijetí jsou ZDE

Přihlášky zasílejte do 1.3.2017 na adresu školy.

Přihláška ke studiu 

  

RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17

ŠVP Počítačová grafika

 

Ředitel vypisuje  přijímací řízení na přijetí 60 žáků.

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 30. listopadu 2016.

Kritéria přijetí jsou ZDE

Přijímací zkouška se koná 2.1.2017 nebo 3.1.2017. Termín si volí uchazeč na přihlášce ke studiu.

Přihláška ke studiu