Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020

Všeobecné informace a otevírané obory na SŠ

RVP Informační technologie 18-20-M/01
ŠVP Programování
ŠVP Počítačové sítě
ŠVP Energetika
 

Ředitel vypisuje přijímací řízení na přijetí 30/60 žáků.
(30 žáků bude přijímáno pokud MŠMT nastaví mezní hodnotu pro přijetí ke studiu maturitního oboru )

Přijímací zkouška je povinná. Proběhne v 1. a 2. řádném termínu v dubnu 2019 je zadávána centrálně. Pořadí 1. a 2. řádného termínu určuje pořadí školy na přihlášce.

Pozvánka ke zkoušce bude zaslána uchazeči na e-mail uvedený v přihlášce ke studiu.

Kritéria přijetí jsou ZDE

Přihlášky zasílejte do 1.3.2019 na adresu školy.

Přihláška ke studiu 

  

RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17

ŠVP Počítačová grafika

 

Ředitel vypisuje  přijímací řízení na přijetí 60 žáků.

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 30. listopadu 2018.

Kritéria přijetí jsou ZDE

Přijímací zkouška se koná 2.1.2019 nebo 3.1.2019. Termín si volí uchazeč na přihlášce ke studiu.

Přihláška ke studiu

Všeobecné informace a otevírané obory na VOŠ

Umělecké obory

Počítačová umění a design

Přihláška ke studiu

Technické obory

Programování

Energetika

Přihlášky posílejte do září 2019.

Přihláška ke studiu