Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022

Všeobecné informace a otevírané obory na SŠ

RVP Informační technologie 18-20-M/01
ŠVP Programování
ŠVP Počítačové sítě
ŠVP Energetika

  Náhradní termín přijímacího řízení se uskuteční na učebně 208. Uchazeči se dostaví do 8:25 do této učebny.
  Pokud bude třeba vyřešit nějaký problém dostavte se prosím do kanceláře školy 3.p dveře 315.


Podrobnosti o průběhu přímacího řízení hledejte zde.

 

Ředitel vypisuje přijímací řízení na přijetí 64 žáků.

ŠVP si vybírá žák se souhlasem zákonného zástupce v závěru prvního ročníku.
(Chce- li žák podat přihlášku na oba termíny přijímacího řízení na naší škole, uvede rozdílná ŠVP na každý termín.)

Přijímací zkouška je povinná. Proběhne v 1. a 2. řádném  posunutém termínu 3. a  4. května 2021, je zadávána centrálně. Pořadí 1. a 2. řádného termínu určuje pořadí školy na přihlášce.

Rozhodnutí ředitele školy č. II ze dne 18.3.2021. - zrušeno 19.3.2021

Rozhodnutí ředitele č.III ze dne 19.3.2021. - zkouška je povinná. v odůvodněných případech bude uchazeč ze zkoušky omluven.

Pozvánka ke zkoušce bude zaslána uchazeči na e-mail uvedený v přihlášce ke studiu.

Kritéria přijetí jsou ZDE

Přihlášky zasílejte do 1.3.2021 na adresu školy.

Přihláška ke studiu 

  

RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17

ŠVP Počítačová grafika

 

Ředitel vypisuje  přijímací řízení na přijetí 30 žáků.

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 30. listopadu 2020.

Kritéria přijetí jsou ZDE

Přijímací zkouška se koná 4.1.2021 nebo 5.1.2021. Termín si volí uchazeč na přihlášce ke studiu.

Přihláška ke studiu

Všeobecné informace a otevírané obory na VOŠ

Umělecké obory

Počítačová umění a design

denní studium
  Přihlášky je možno zasílat průběžně až do 24.8.2021  Uchazeči budou postupně zváni na přijímací pohovory.

Přihláška ke studiu

Technické obory

Programování

Energetika

denní i kombinované studium
  Přihlášky je možno zasílat průběžně až do 24.8.2021  Uchazeči budou postupně zváni na přijímací pohovory.

Přihláška ke studiu