Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019

Všeobecné informace a otevírané obory

 

RVP Informační technologie 18-20-M/01
ŠVP Programování
ŠVP Počítačové sítě
ŠVP Energetika
 

Ředitel vypisuje přijímací řízení na přijetí 60 žáků.

Přijímací zkouška je povinná. Proběhne v 1. a 2. řádném termínu v dubnu 2018 je zadávána centrálně. Pořadí 1. a 2. řádného termínu určuje pořadí školy na přihlášce.

Pozvánka ke zkoušce bude zaslána uchazeči na e-mail uvedený v přihlášce ke studiu.

Kritéria přijetí jsou ZDE

Přihlášky zasílejte do 1.3.2018 na adresu školy.

Přihláška ke studiu 

  

RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17

ŠVP Počítačová grafika

 

Ředitel vypisuje  přijímací řízení na přijetí 60 žáků.

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 30. listopadu 2017.

Kritéria přijetí jsou ZDE

Přijímací zkouška se koná 2.1.2018 nebo 3.1.2018. Termín si volí uchazeč na přihlášce ke studiu.

Přihláška ke studiu