Podzimní termíny maturitních zkoušek

MŠMT musí nejpozději do 15. 8. 2017 vydat jednotné zkušební schéma písemných zkoušek (DT+PP) společné části MZ, přesné termíny profilové části MZ (praktická zkouška) zveřejníme poté, co budeme mít k dispozici jednotné zkušební schéma. Do té doby se jedná stále o termíny pravděpodobné.
 
Písemné zkoušky (DT+PP) společné části MZ proběhnou ve dnech 1.  – 8. září 2017 na spádové škole. Žáci budou o přesném termínu zkoušky a spádové škole informováni emailem.
 
Praktická zkouška pro ŠVP Programování a Počítačové sítě proběhne pravděpodobně ve čtvrtek a pátek 7. a 8. září 2017 na SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky.

7.9. Proběhne praktická zkouška z Programování.
8.9. Proběhne praktická zkouška z Výpočetní techniky.
 
Ústní zkouška pro ŠVP Počítačová grafika, Programování a Počítačové sítě proběhne v pondělí 11. září 2017.