Odpovědní lístek:

Jméno:
Příjmení:

K přijímací zkoušce na SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, obor Multimediální tvorba se dostavím v termínu:

2. ledna 2020  /  3. ledna 2020

Zkoušku budu dělat: 

ručně / na počítači

(Nehodící volbu škrtněte)

Pro úspěšnou přípravu zkoušek prosíme o vyplnění přiloženého odpovědního lístku a jeho zaslání poštou nebo e-mailem (prijimacky@kyberna.cz).