Programování

Obor: Informační technologie

Program: Programování

Od září 2018 otevíráme v kombinované formě studia.

 

Programování na VOŠce? Jistě! V návaznosti na hlad firem po technických odbornících a především programátorech, otevíráme na naší vyšší odborné škole studijní obor Informační technologie zaměřený na programování. S technickým vzděláváním máme již čtvrt století praxe, takže nečekejte nějaké pokusy. Vychováváme technické profesionály, kteří se v oboru pohybují s přehledem a práci si mohou vybírat. Typickými pracovními pozicemi našich absolventů jsou:

  • Programátor

  • Systémový programátor

  • Vývojář uživatelských, databázových a webových řešení

  • Tvůrce webových stránek

  • Správce aplikačního software

  • Analytik procesů

  • Servisní technik

Klademe důraz na praktické využití získaných poznatků ať už z oblasti vývoje software či ovládání ICT, proto určitě zavítáte do elektrotechnických laboratoří a dalších odborných učeben. Z hlediska obsahu studia se soustředíme na komplexní technické vzdělání jak z oblasti software, tak také z oblasti hardware, aby student porozuměl součinnosti a provázanosti těchto elementů.

V rámci studia získají studenti hlubší přehled, kromě programování jako takového, i o algoritmech vhodných pro tvorbu webového backendu, ale také frontendu. Dále si rozšíří své znalosti v moderních technologiích jako je například SPA a další.

 

Organizace studia

Výuka v kombinované formě studia je koncipována do víkendových studijních bloků tak, aby bylo možné při studiu i pracovat. Akademický rok je pak dělen na dva semestry - zimní a letní a celková délka studia je 3 roky. Celé studium je zakončeno obhajobou absolventské práce.

 

Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2019/2020 je možné podávat do září 2019.