Správce počítačových sítí

NE_Akreditováno v rámci DVPP pod č.j. MSMT
Délka 80 hodin
 

Pojetí a cíle kursu:
Kurz správce počítačových sítí směřuje k tomu, aby účastníci získali odborné znalosti potřebné pro správu sítí, uvádění do provozu, monitorování jejich provozu, řešení bezpečnosti a řešení případných problémů s provozem datových sítí.

Téma:

 • ISO/OSI model, protokoly TCP/IP, topologie sítě, aktivní prvky, pasivní prvky, VLAN, priorita rámců, spojování linek, dokumentace
 
 • IPv4, IPv6, LAN/MAN/WAN, Proxy, QoS, návrh směrované sítě, dokumentace
 
 • Terminologie bezdrátových sítí, standard 802.11, dokumentace, bezpečnost, návrh bezdrátových sítí
 
 • Typy útoků, VPN, zabezpečení na aplikační úrovni, NAT/PAT, filtrace IP provozu, bezpečnostní mechanismy v bezdrátových sítích
 
 • Nastavení přepínané sítě, VLAN, IP adresace, hraničních routerů, nastavení bezdrátové sítě, monitorovací protokoly, vzdálená administrace, chyby a jejich diagnostika na fyzické, linkové, síťové a transportní vrstvě
 
 • Diagnostika chyb, Troubleshooting, zachytávání paketů, návrh síťových parametrů sítě
 

Organizace výuky

Výuka je realizována prezenční formou. Důraz je kladen na praktickou výuku. Ta probíhá v odborných učebnách. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením.
 
Teoretická výuka je realizována v běžné učebně, vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet.
 
Na začátku teoretické i praktické části výuky budou uchazeči seznámeni s BOZP.

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro výuku je k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:
 • počítačová učebna s přístupem k sítí Internet (operační systém Windows)
 • 2x směrovač nebo L3 přepínač s podporou IPv4, IPv6
 • 1x firewall (NAT, PAT, ACL) – lze použít i jako integrovanou část jednoho ze směrovačů
 • 3x LAN přepínač s podporou VLAN, optickými porty, vypnutelnou detekcí překřížení LAN kabelu nebo bez podpory překřížení LAN kabelu, podpora zabezpečení vzdáleného přístupu
 • Vhodný počet počítačů s OS Windows
 • Potřebnou metalickou a optickou LAN kabeláž
 • 1x WIFi AP s podporou WEP a WPA a podporou VLAN
 • 1x PC s WIFi s podporou WEP a WPA
 • Psací potřeby
 •  
 

Plánové místo konání:

Učebny Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky s.r.o. v Hradci Králové. Minimální počet účastníků je 8. Akce bude propagována na www školy. Na výstavách a v odborném tisku. Místem konání může být i kterákoliv počítačová učebna s dobrým připojením k internetu tak aby byly dostatečně pokryty požadavky z různých regionů.