Počítač ve výuce matematiky – pro začátečníky

Akreditováno v rámci DVPP pod č.j. MSMT 7224/2017-2-468
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Pro koho kurz je: učitelé matematiky nebo fyziky a ostatních přírodovědných předmětů, informatiky na základní i střední škole

Přínos kurzu: použití programů vhodných k použití při výuce matematiky i při přípravě na výuku
Obsah kurzu:     MS Excel – výpočty, grafy, adresování, vzorce a funkce
                                               GeoGebra – grafy ve 2D, příkazy, zobrazení, řešení úloh
                                               Mathematica – seznámení s programem CAS, základní příkazy, řešení rovnic a nerovnic, grafy
Cíl kurzu: základní seznámení účastníků s programovým vybavením vhodným k použití při výuce matematiky, schopnost vlastního použití. Motivace účastníků k dalšímu studiu použitých programů.