Základy práce s G Suite (Google Apps)

Akreditováno v rámci DVPP 
Délka 8 hodin
 

Pojetí a cíle kursu:
Cílem akce je naučit uživatele pracovat s aplikacemi integrovanými v cloudu Google Apps. Učitel, který v dnešní době nezná alespoň možnosti práce v cloudu Google je proti žákům mnohdy velmi hendikepovaný. Učitel by měl po absolvování této vzdělávací akce ovládat jako uživatel. Měl by být schopen si příslušné zařízení připojit k datové síti, zabezpečit jej proti zneužití a měl by ovládat základní nástroje, které mu operační systém poskytuje. Všechny tyto dovednosti by pak měl být schopen učit svoje žáky či studenty.

Téma:

 • Úvod – historie OS
 
 • Připojení k datové síti
  • Google účet
  • Gmail
  • Hangout
 
 • Aplikace
  • Disk
  • Dokumenty
  • Tabulky
  • Formuláře
  • Prezentace
  • Weby
  • Keep
 
 • Spolupráce
  • Dokumenty
  • Tabulky
  • Prezentace
  • Keep
  • Google+
 
 • Bezpečnost provozu OS Android
  • Sdílení dat
  • Licence