Obnovitelné zdroje energie - Fotovoltaika 2

Akreditováno v rámci DVPP pod č.j. MSMT 7224/2017-2-468
Délka  16 hodin                                                                                                        
 
 
Kurz fotovoltaiky 2 je určeny pro všechny zájemce o danou problematiku a absolvent kursu s elektrotechnickou kvalifikací bude schopen si elektrárnu sám postavit.
Kurs je na rozdíl od kursu Fotovoltaika 1 již podrobnější. Je určen pro technicky vzdělané účastníky, případně přímo pro účastníky, kteří mají elektrotechnickou kvalifikaci a můžou sami montovat fotovoltaické elektrárny.
Součástí kursu je i teorie a praxe s akumulačními bateriovými systémy.
Naučíme zde účastníky konkrétní úkony pro práci na FV systémech i některé odlišnosti od práce běžného elektromontéra.  Na kursu je možno i konzultovat záměry s vlastní stavbou FV systému.
Kurs lze považovat i za přípravu na zkoušky profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů
Měniče se kterými se seznámíte:
                           
 
STUDER – hybridní měnič                         


Fronius – On-Grid měnič
 
 
 
 
 
 
 
Bateriová úložiště:
 

                                                                                                  
                 
LiFePO – 10kWhživotnost 20let

LTO 1,5kWh životnost 100 let
 Fotovoltaické pole na dvoře školy
 
Některé otázky, které v souvislosti s problemqatikou klade většina zájemců
Proč fotovoltaika??
Jedná se vlastně o využití atomové elektrárny typu, který se nám lidem zatím na zemi nedaří okopírovat.  Přitom elektrárna jede už asi 4 500 000 000 let a jerště asi 4 000 000 000 let pojede. Tím, že je relativně daleko 150 000 000km od nás je také „relativně“ bezpečná.
Je to také úžasný pocit mít elektrickou energii a nebýt závislý na státním podniku a distributorech.
Bohužel toho většinou nedocílíte na 100%, ale i tak mít 6 – 8 měsíců vlastní nezávislý  zdroj je prostě skvělé.
Musím na to mít přece povolení?  Nezávislý tedy člověk není!!
Nemáte pravdu. Pokud zdroj postavíte vhodným způsobem, je možno dodržet všechny předpisy a nařízení (i ty, které jsou u nás vypsány právě proto, aby odradily zájemce) a můžete takový zdroj mít.
Ale potřebuji minimálně stavební povolení?
Pokud panely jsou rovnoběžně se střešní krytinou nebo jsou jinak vhodně umístěny na pozemku, tak stavební povolení není třeba. Záleží ale i na názoru jednotlivých stavebních úřadů. Někde je na překážku skutečnost, že objekt je v památkové zóně nebo památkově chráněném území, jinde chce stavební úřad prokázat nosnost konstrukcí. Je to hodně individuální. V 90% případů stačí (a mi to také doporučujeme) maximálně ohlášení stavby či rekonstrukce.
Fotovoltaika je zdroj nestabilní co budu dělat s přebytky a co když nebude svítit slunce?
Při vhodné dimenzi  jednotlivých částí a připojeném ohřevu vody vzniká přebytků jen velmi málo. Vhodnou velikostí akumulátorů pak lze zajistit chod i v noci a překlenout krátká období s malým slunečním svitem. Pokud jsou všechny akumulátory plné, voda nahřátá na maximum tak elektrárna prostě další energii nevyrobí.
A co v zimě, den je krátký slunce nízko nad obzorem?
V zimních měsících je fotovoltaika pouze doplňkovým zdrojem. Hlavním zdrojem je energie z distribuční soustavy. Má li však elektrárna akumulaci elektrické energie s výhodou lze během 8-mi hodin nízkého tarifu akumulovat energii na celý zbytek dne. Cena energie včetně všech poplatků je při nízkém tarifu na úrovni 40% ceny v ostatních časech.
Jak dlouho nám elektrárna vydrží?
Fotovoltaické panely na střeše mají zpravidla záruku na výkon 25let (pokles výkonu o 20%) elektronika i akumulátory pak většinou méně, ale zase platí, že vhodné nadimenzování a pracovní bod elektrárny mimo krajní meze prodlouží životnost hodně přes 10 let.
Je třeba pro dlouhou životnost používat pouze drahé komponenty?
Je to podobné jako u aut. Pokud mi stačí, že mne auto bezpečně doveze do cíle, ale občas po cestě trochu poskočí, můžeme elektrárnu postavit i z komponent třeba z Číny nebo Thaiwanu. Pak musím počítat, že trochu elektřiny spotřebuji i na provoz elektroniky a při spotřebě třeba 50W bude celková spotřeba třeba 100W tedy 100% režie. Můžu si ale koupit i Mercedes vlastně měnič ze Švýcarska a tam je svezení naprosto luxusní, vlastně chci říci žádné blikání světel ,  naprosto plynulý chod a téměř žádná energetická režie. Cena ovšem je 2 – 3x vyšší než u nejlevnějšího řešení. Vše jsme schopni Vám předvést na kursu.
Jak je to s cenou celého řešení? Jaká je návratnost?
Cena instalace se spočítat dá snadno. Návratnost pak záleží na tom jak finančně hodnotíte svoji soběstačnost, přítomnost záložního zdroje případně životnost elektrárny (tu můžete na začátku pouze odhadovat). Přesto se dá konstatovat, že u nejlevnějších řešení je návratnost asi 10 let. U těch dražších, kde se dosáhne i delší životnost akumulátorů pak je návratnost kolem 15 – 20ti let.
Pokud ale budete hodnotit skutečnost, že máte záložní zdroj s vysokým výkonem a svoji nezávislost na vnějších zdrojích jako vysokou užitnou hodnotu jste asi opět na 10 letech návratnosti.
Instalace znamená vysoké investiční výdaje!
Toto tvrzení je pravdivé pouze z části. Pokud si hned na začátku definujete cílový stav a nebudete si pořizovat zařízení, která "neporostou" s velikostí elektrárny, můžete ji budovat postupně.
Základem je měnič napětí (už na začátku by měl mít rozumnou velikost) a také základní bateriový set. Všechno další pak lze postupně doplňovat.  Počet panelů na střeše může postupně narůstat. Měnič i akumulátory jde později zdvojovat (pokud je měnič na tuto skutečnost připraven) a výkonnost a kapacita vám poroste!