Obnovitelné zdroje energie - Fotovoltaika 1

Akreditováno v rámci DVPP pod č.j. MSMT 7224/2017-2-468
Délka  8 hodin                                                                                                              
  
Kurzy fotovoltaiky jsou určeny pro všechny zájemce o danou problematiku.
První kurs slouží k seznámení s danou problematikou. Pochopení vzájemných závislosti jednotlivých komponent fotovoltaické elektrárny a shlédnutí praktických ukázek práce elektráren. Kurs je určen nejen pro učitele fyziky nebo elektrotechniky, ale i pro všechny zájemce o danou problematiku.
Fotovoltaický systém je možno realizovat i na úrovni malého napětí (bezpečného napětí) pro napájení zařízení do 24V i jako laboratorní úlohy pro laboratoře škol.
 
Některé otázky, které v souvislosti s problematikou klade většina zájemců
Proč fotovoltaika??
Jedná se vlastně o využití atomové elektrárnu typu, který se nám lidem zatím na zemi nedaří okopírovat.  Přitom elektrárna jede už asi 4 500 000 000 let a ještě asi 4 000 000 000 let pojede. Tím, že je relativně daleko 150 000 000km od nás je také „relativně“ bezpečná.
Je to také úžasný pocit mít elektrickou energii a nebýt závislý na státním podniku a distributorech.
Bohužel toho většinou nedocílíte na 100%, ale i tak mít 6 – 8 měsíců vlastní nezávislý  zdroj je prostě skvělé.
Musím na to mít přece povolení?  Nezávislý tedy člověk není!!
Nemáte pravdu. Pokud zdroj postavíte vhodným způsobem, je možno dodržet všechny předpisy a nařízení (i ty které jsou u nás vypsány právě proto, aby odradily zájemce) a můžete takový zdroj mít.
Ale potřebuji minimálně stavební povolení?
Pokud panely jsou rovnoběžně se střešní krytinou nebo jsou jinak vhodně umístěny na pozemku tak stavební povolení není třeba. Záleží ale i na názoru jednotlivých stavebních úřadů. Někde je na překážku skutečnost, že objekt je v památkové zóně nebo památkově chráněném území jinde chce stavební úřad prokázat nosnost konstrukcí. Je to hodně individuální. V 90% případů stačí (a mi to také doporučujeme) maximálně ohlášení stavby či rekonstrukce.
Fotovoltaika je zdroj nestabilní co budu dělat s přebytky a co když nebude svítit slunce?
Při vhodné dimenzi  jednotlivých částí a připojením ohřevu vody vzniká přebytků jen velmi málo. Vhodnou velikostí akumulátorů pak lze zajistit chod i v noci a překlenout krátká období s malým slunečním svitem. Pokud jsou všechny akumulátory plné voda nahrátá na maximum tak elektrárna prostě další energii nevyrobí.
A co v zimě, den je krátký slunce nízko nad obzorem?
V zimních měsících je fotovoltaika pouze doplňkovým zdrojem. Hlavním zdrojem je energie z distribuční soustavy. Má li však elektrárna akumulaci elektrické energie s výhodou během 8-mi hodin nízkého tarifu zakumuluje energii na celý den. Cena energie včetně všech poplatků je při nízkém tarifu na úrovni 40% ceny v ostatních časech.
Jak dlouho nám elektrárna vydrží?
Fotovoltaické pasnely na střeše mají zpravidla záruku na výkon 25let (pokles výkonu o 20%) elektronika i akumulátory pak většinou méně, ale zase platí, že vhodné nadimenzování a pracovní bod elektrárny mimo krajní meze prodlouží životnost hodně přes 10 let.
Je třeba pro dlouhou životnost používat pouze drahé komponenty?
Je to podobné jako u aut. Pokud mi stačí, že mne auto bezpečně doveze do cíle ale občas po cestě trochu poskočí můžeme elektrárnu postavit i z komponent třeba z Číny nebo Thaiwanu. Pak musím počítat, že trochu elektřiny spotřebuji i na provoz elektroniky a při spotřebě třeba 50W bude celková spotřeba třeba 100W tedy 100% režie. Můžu si ale koupit i Mercedes vlastně měnič ze Švýcarska a tam je svezení naprosto luxusní, vlasně chcí říci žádné blikání světel , naprosto plynulý chod a téměř žádná energetická režie. Cena ovšem je 2 – 3x vyšší než u nejlevnějšího řešení. Vše jsme schopni Vám předvést na kursu.
Jak je to s cenou celého řešení? Jaká je návratnost?
Cena instalace s spočítat dá snadno. Návratnost pak záleží na tom jak finančně hodnotíte svoji soběstačnost, přítomnost záložního zdroje případně životnost elektrárny (tu můžete na začátku pouze odhadovat). Přesoto se dá konstatovat, že u nejlevnějších řešení je návratnost asi 10 let. U těch dražších, kde se dosáhne i delší životnost akumulátorů pak je návratnost kolem 15 – 20ti let.
Pokud ale budete hodnotit skutečnost že máte záložní zdroj s vysokým výkonem a svoji nezávislost na vnějších zdrojích jako vysokou užitnou hodnotu jste asi opět na 10 letech návratnosti.
Instalace znamená vysoké investiční výdaje!
Toto tvrzení je pravdivé pouze z části. Pokud si hned na začátku definujete cílový stav a nebudete si pořizovat zařízení, která neporostou s velikostí elektrárny můžete ji budovat postupně.
Základem je měnič napětí (už na začátku by měl mít rozumnou velikost) a také základní bateriový set. Všechno další pak lze postupně doplňovat. Počet panelů na střeše může postupně narůstat. Měnič i akumulátory jde později zdvojovat (pokud je měnič na tuto skutečnost připraven) a výkonnost a kapacita vám poroste!