Zahájení prezenční výuky v týdnu od 24. května 2021

Podle rozhodnutí Vlády ČR můžeme prezenční výuku zahájit od pondělí 24. května 2021. Současně ale MŠMT určilo pondělí až středu (24. – 26.5.) jako dobu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Z organizačních důvodů zahájíme prezenční výuku níže popsaným způsobem. 
Do školy mají přístup pouze testovaní žáci, nebo žáci v 90 denní ochranné lhůtě po pozitivním testu na covid, nebo ti, kteří odevzdají potvrzení o negativním testu (vystaveném akreditovaným centrem) ne starším než 72 hodin, nebo očkovaní žáci po 14 dnech od 2. dávky. Všichni žáci a zaměstnanci školy musí být testováni jedenkrát týdně (antigenní test). Žáci, kteří nepodstoupí testování v určený čas se bezprostředně po příchodu do školy dostaví k testování do kanceláře školy. PREZENČNÍ VÝUKU NENÍ MOŽNÉ ABSOLVOVAT BEZ TESTU. ONLINE VÝUKU ŠKOLA OD 25. KVĚTNA UŽ NEBUDE POSKYTOVAT. 
Domov mládeže bude otevřen od neděle 23.5. od 17:00. Žáci musí být otestováni bezprostředně po příjezdu a netestují se tak před zahájením výuky.
Jídelna Hradecká je v provozu. Občerstvení v areálu školy už také vaří, jídlo je ale nutné odnést s sebou.
Pondělí 24. května

 • Všechny třídy techniků (I1; I2; T1; T2; T3) budou mít tento den ještě distanční online výuku.
 • Třídy grafiků (G1; G2; G3; X1) budou mít prezenční výuku ve škole dle aktuálního rozvrhu. Budou změněny učeben, výuka bude pouze ve 3. a 4. patře, budou změny v rozvrhu a neproběhnou pondělní hodiny TEV.
 • Na 2. patře se konají maturitní testy, je povoleno používat pouze WC.
 • Antigenní testování proběhne před zahájením výuky v herně za asistence třídního učitele a dalšího zaměstnance školy.
 • Rozvrh testování a zahájení výuky:
  • G1: testování v 9:15, zahájení výuky v 9:45
  • G2: testování v 10:45, po testování oběd, zahájení výuky v 11:45
  • G3: testování v 11:00, po testování oběd, zahájení výuky v 11:55
  • X1: testování v 9:30, zahájení výuky v 9:45
Úterý 25. května
 • Třídy grafiků (G1; G2; G3; X1) budou učit prezenčně ve škole dle aktuálního rozvrhu, do 10:30 pouze na 3. a 4. patře.
 • Do 10:30 na 2. patře povoleno používat pouze WC.
 • Žáci technických tříd (I1; I2; T1; T2; T3) budou testováni, poté bude zahájena prezenční výuka i v těchto třídách dle aktuálního rozvrhu:
  • I1: testování v 10:45, zahájení výuky v 11:35
  • I2: testování v 10:00, zahájení výuky v 10:45
  • T1: testování v 11:00, zahájení výuky v 11:35
  • T2: testování v 9:45, zahájení výuky v 10:45
  • T3: testování v 10:15, zahájení výuky v 10:45
Středa 26. května
 • Prezenční výuka ve všech třídách dle aktuálního rozvrhu.
 • Další testování proběhne v pondělí 31. května 2021.
Prosíme o důsledné dodržování hygienických pravidel (předepsaná ochrana dýchacích cest, hygiena rukou – na 2. a 3. patře využívejte bezdotykový dávkovač dezinfekce).
Třetí osoby (návštěvy, rodiče) přicházejí do školy proskleným schodištěm vlevo za vrátnicí.
Podle pokynu MŠMT nemůže být do školy vpuštěn žák, který vykazuje známky nebo uvádí:
 • zvýšená tělesná teplota (měří se u testování)
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže
 • ztráta chuti a čichu 
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýma / ucpaný nos
 • bolest hlavy