Výuka v týdnu od 26. do 30. dubna

V týdnu od 26. dubna naše škola zahájí prezenční praktickou výuku. V daném týdnu budou do školy ve vybrané dny chodit žáci technických tříd. Ve dny, kdy neprobíhá prezenční praktická výuka se žáci vzdělávají distančně (online výuka).

Třída G1 – G3 mají v tento týden distanční online výuku. Třída G4 má distanční výuku od pondělí do čtvrtka, v pátek má třída klauzury.

Pokud nenastane jiná situace, počítáme s tím, že v týdnu od 3. května by na praktickou prezenční výuku docházely grafické třídy.

Všichni žáci, kteří přijdou do školy, musí podstoupit antigenní testování. Výjimky umožňuje rozhodnutí vlády (žáci, kteří byli v posledních 90 dnech pozitivně testováni na kovid a mají příslušné potvrzení; žáci, kteří si přinesou potvrzení o negativním testu ne starším než 48 hodin).

Školní jídelna Hradecká je v provozu, v rozvrhu je počítáno s obědem, zajistěte si ho!!
Domov mládeže bude v provozu od neděle 17:00, antigenní test proběhne hned po příjezdu, další den už žák testovaný nebude.

Podle pokynu MŠMT nemůže být do školy vpuštěn žák, který vykazuje známky nebo uvádí:

 • zvýšená tělesná teplota (měří se u testování)
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže
 • ztráta chuti a čichu 
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýma / ucpaný nos
 • bolest hlavy

 

Rozpis praktické výuky na týden od 26. května:


Pondělí

 • T3 (antigenní testování od 8:00) výuka 8:45 - 14:30


Úterý

 • I1 (antigenní testování od 8:00) výuka 8:45 - 14:30
 • T1 (antigenní testování od 10:00) výuka 10:45 - 16:30
 • T3 výuka 8:45 - 14:30

Středa

 • T4 (antigenní testování od 8:00) výuka 8:45 - 15:30

Čtvrtek

 • T4 výuka 8:45 - 13:30
 • T2 (antigenní testování od 8:00) výuka 8:45 - 15:30
 • I2 (antigenní testování od 10:00) výuka 11:45 - 16:30
Pátek
 • T2 výuka 9:45 - 13:30
 • I2 výuka 8:45 - 14:30
 • G4 (antigenní testování od 8:00) od 8:45 klauzury

Na antigenní testování před výukou dohlíží třídní učitel. Pokud se student opozdí, bezprostředně po příchodu do školy se dostaví do kanceláře školy k testu.