Organizace výuky od 7. prosince do začátku ledna
Čtvrté ročníky (G4 a T4) pokračují v denní prezenční výuce až do vánočních prázdnin, „rotace“ se jich netýká.
Třídy kombinovaného studia VOŠ pokračují v prezenční výuce dle rozpisu také až od 7. prosince. Během víkendu 4. – 6. prosince probíhá výuka dosavadním způsobem, třída R3prezenční výuku ve škole, třída R1distanční výuku z domu (online).
První až třetí ročníky SŠ a VOŠ denního studia nastupují od pondělí 7. prosince rotační výuku:
 1. Od pondělí 7. do pátku 11. prosince
  1. Třídy techniků (I1, T1, I2, T2, T3) mají prezenční výuku ve škole
  2. Třídy grafiků (G1, G2, G3, X1) mají distanční výuku z domu (online)
 2. Od pondělí 14. do pátku 18. prosince
  • Třídy techniků (I1, T1, I2, T2, T3) mají distanční výuku z domu (online)
  1. Třídy grafiků (G1, G2, G3, X1) mají prezenční výuku ve škole
 1. Ve dnech 21. a 22. prosince proběhnou projektové a konzultační dny (převážně online formou, individuální konzultace prezenční formou po domluvě s učitelem)
Školní jídelna Hradecká https://www.jidelnahradecka.cz/ je už v plném provozu (snídaně, obědy, večeře). Nezapomeňte si jídlo včas objednat.
Domov mládeže je v provozu POUZE PRO ŽÁKY V PREZENČNÍ VÝUCE vždy od neděle 17:00 do pátku 15:00, pokud žák má distanční formu výuky, nemůže v danou dobu pobývat na DM.
Ve škole je stále nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření!! 
 • Roušky používat ve všech vnitřních prostorách i při výuce.
 • Pravidelné mytí rukou, případně používání bezkontaktních dezinfekčních prostředků, automatické dávkovače jsou umístěny u vchodu do 2. a 3. patra.
 • V učebnách obsazovat přednostně zadní lavice.
 • Třídní učitelé určí službu, která bude organizovat pravidelné větrání učeben (přestávka + 5 minut uprostřed hodiny). Nezapomeňte na teplejší oblečení!!
 • Při vstupu do školy bude prováděna namátková kontrola teploty.
 • Při zjištění respiračních onemocnění nebo zvýšené teploty nebude žák vpuštěn do školy, viz dřívější pokyny.
 • Třetí osoby mají do školy přístup pouze v důvodných případech, jejich příchod do kanceláře školy je zajištěn jinou cestou, než jakou používají žáci a studenti školy. Pokyny předá vrátný v budově.
Výuka po vánočních prázdninách bude zahájena v pondělí 4. ledna 2021 dle aktuálních nařízení vlády. Bude-li stále PES na stupni tři, budou platit stejná opatření ve výuce jako od 7. prosince. Od 4. ledna by tak probíhala prezenční výuka tříd techniků, od 11. ledna by prezenčně do školy chodili žáci grafických tříd. V případě jiného stupně budeme o způsobu výuky informovat.